| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/24/ 2011 Rady Gminy Jeleśnia

z dnia 24 lutego 2011r.

w sprawie zmian w statucie Gminy Jeleśnia

Działając na podstawie art. 18 ust.2 pkt.1 oraz art. 40 ust.2 pkt 1, art. 41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / tekst: jednolity Dz. U. z 2001r. nr 142 poz. 1591 z późn. zm. / oraz art.4ust1 i art.13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych / Dz.U. nr 62, poz.718 z późn.zm./ Rada Gminy Jeleśnia uchwala co następuje :

§ 1. Dokonuje się następujących zmian w Statucie Gminy Jeleśnia - uchwalonym uchwałą nr XVII/164/96 Rady Gminy z dnia 17 września 1996r. / tekst jednolity uchwała Rady Gminy Jeleśnia nr XIX/236/01 z dn. 29 czerwca 2001r. - Dz. Urzędowy Woj. Śląskiego nr 58, poz. 1514 z późn. zm. / :

1. W § 14 ust.2 pkt.3 statutu skreśla się słowa „sekretarza gminy”.

2. W załączniku nr 3 do Statutu Gminy Jeleśnia- Wykaz Gminnych Jednostek Organizacyjnych skreśla się ust.7.

3. W załączniku nr 4 Regulamin Rady Gminy i Komisji Rady w §19 :

1/ ust.1 otrzymuje brzmienie: ” 1. Interpelacje i zapytania Radnych mogą być składane ustnie na sesji rady gminy.”

2/ ust. 4 otrzymuje brzmienie: „4. Odpowiedź na interpelacje jest udzielana ustnie na sesji lub ustnie na następnej sesji.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Jan Pindel

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Grzegorz Wróbel

doradca, interim manager PM Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »