| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/24/ 2011 Rady Gminy Jeleśnia

z dnia 24 lutego 2011r.

w sprawie zmian w statucie Gminy Jeleśnia

Działając na podstawie art. 18 ust.2 pkt.1 oraz art. 40 ust.2 pkt 1, art. 41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / tekst: jednolity Dz. U. z 2001r. nr 142 poz. 1591 z późn. zm. / oraz art.4ust1 i art.13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych / Dz.U. nr 62, poz.718 z późn.zm./ Rada Gminy Jeleśnia uchwala co następuje :

§ 1. Dokonuje się następujących zmian w Statucie Gminy Jeleśnia - uchwalonym uchwałą nr XVII/164/96 Rady Gminy z dnia 17 września 1996r. / tekst jednolity uchwała Rady Gminy Jeleśnia nr XIX/236/01 z dn. 29 czerwca 2001r. - Dz. Urzędowy Woj. Śląskiego nr 58, poz. 1514 z późn. zm. / :

1. W § 14 ust.2 pkt.3 statutu skreśla się słowa „sekretarza gminy”.

2. W załączniku nr 3 do Statutu Gminy Jeleśnia- Wykaz Gminnych Jednostek Organizacyjnych skreśla się ust.7.

3. W załączniku nr 4 Regulamin Rady Gminy i Komisji Rady w §19 :

1/ ust.1 otrzymuje brzmienie: ” 1. Interpelacje i zapytania Radnych mogą być składane ustnie na sesji rady gminy.”

2/ ust. 4 otrzymuje brzmienie: „4. Odpowiedź na interpelacje jest udzielana ustnie na sesji lub ustnie na następnej sesji.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Jan Pindel

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Stanisław Trzeciak

Radca prawny (prawo Białorusi), aplikant radcowski OIRP Lublin

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »