| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 42/V/11 Rady Miasta Żory

z dnia 24 lutego 2011r.

w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta Żory

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.), art. 6 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 236 poz. 2008 ze zm.) RADA MIASTA u c h w a l a:

§ 1. 1. Określić górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych w wielkościach uwzględniających podatek od towarów i usług:

1) za odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości nieprowadzących selektywnej zbiórki odpadów – 140,00 zł za 1 m3,

2) za odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości prowadzących selektywną zbiórkę odpadów – 80,00 zł za 1 m3,

3) za opróżnianie zbiornika bezodpływowego i transport nieczystości ciekłych 17,00 zł za 1 m3.

2. Przez właścicieli nieruchomości prowadzących selektywną zbiórkę odpadów, w rozumieniu niniejszej uchwały, należy rozumieć właścicieli nieruchomości, którzy zbierają i przekazują w sposób selektywny co najmniej 25% objętości oddawanych odpadów komunalnych.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 3. Tracą moc uchwały Rady Miasta Żory nr 289/XXXVII/08 z dnia 30.10.2008 roku oraz nr 335/XXXII/09 z dnia 26.02.2009 roku.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miasta


mgr Piotr Kosztyła

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Bartłomiej Samsonowicz

Ekspert serwisu Comperia.pl, specjalizuje się w finansach osobistych i rynku kredytowym.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »