| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 42/V/11 Rady Miasta Żory

z dnia 24 lutego 2011r.

w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta Żory

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.), art. 6 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 236 poz. 2008 ze zm.) RADA MIASTA u c h w a l a:

§ 1. 1. Określić górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych w wielkościach uwzględniających podatek od towarów i usług:

1) za odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości nieprowadzących selektywnej zbiórki odpadów – 140,00 zł za 1 m3,

2) za odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości prowadzących selektywną zbiórkę odpadów – 80,00 zł za 1 m3,

3) za opróżnianie zbiornika bezodpływowego i transport nieczystości ciekłych 17,00 zł za 1 m3.

2. Przez właścicieli nieruchomości prowadzących selektywną zbiórkę odpadów, w rozumieniu niniejszej uchwały, należy rozumieć właścicieli nieruchomości, którzy zbierają i przekazują w sposób selektywny co najmniej 25% objętości oddawanych odpadów komunalnych.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 3. Tracą moc uchwały Rady Miasta Żory nr 289/XXXVII/08 z dnia 30.10.2008 roku oraz nr 335/XXXII/09 z dnia 26.02.2009 roku.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miasta


mgr Piotr Kosztyła

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

JSLegal Jankowki & Stroiński

Adwokacka Spółka Partnerska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »