| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr BR.0007.3.13.2011 Rady Gminy Gaszowice

z dnia 31 marca 2011r.

w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Gaszowice nr VII/40/2003 z dnia 28 lutego 2003 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych, oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata (Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 27 poz. 773 z późn. zm.)

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. a), art. 40 ust. 2 pkt 3 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001r. nr 142 poz. 1591 z późn. zm /, po konsultacji przeprowadzonej zgodnie z uchwałą nr L/244/10 Rady Gminy Gaszowice z dnia 20 maja 2010 r. w sprawie: określenia szczegółowych sposobów konsultacji z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Rada Gminy Gaszowice
na wniosek Wójta Gminy
uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr VII/40/2003 z dnia 28 lutego 2003 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych, oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata wprowadza się następujące zmiany:

1) Skreśla się § 4,

2) § 8 otrzymuje brzmienie:

„Stawki czynszu dzierżawnego dla nieruchomości ustala w drodze zarządzenia Wójt Gminy Gaszowice w zależności od położenia nieruchomości oraz celu, na jaki nieruchomość jest wydzierżawiana.”

§ 2. Uchwałę ogłasza się w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, Biuletynie Informacji Publicznej, oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Gaszowice.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gaszowice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


mgr inż. Piotr Górecki

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Jerzy Rzewuski

Ekspert IT – systemy informatyczne ERP. Ukończone studia - Politechnika Warszawska.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »