| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr BR.0007.3.13.2011 Rady Gminy Gaszowice

z dnia 31 marca 2011r.

w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Gaszowice nr VII/40/2003 z dnia 28 lutego 2003 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych, oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata (Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 27 poz. 773 z późn. zm.)

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. a), art. 40 ust. 2 pkt 3 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001r. nr 142 poz. 1591 z późn. zm /, po konsultacji przeprowadzonej zgodnie z uchwałą nr L/244/10 Rady Gminy Gaszowice z dnia 20 maja 2010 r. w sprawie: określenia szczegółowych sposobów konsultacji z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Rada Gminy Gaszowice
na wniosek Wójta Gminy
uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr VII/40/2003 z dnia 28 lutego 2003 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych, oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata wprowadza się następujące zmiany:

1) Skreśla się § 4,

2) § 8 otrzymuje brzmienie:

„Stawki czynszu dzierżawnego dla nieruchomości ustala w drodze zarządzenia Wójt Gminy Gaszowice w zależności od położenia nieruchomości oraz celu, na jaki nieruchomość jest wydzierżawiana.”

§ 2. Uchwałę ogłasza się w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, Biuletynie Informacji Publicznej, oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Gaszowice.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gaszowice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


mgr inż. Piotr Górecki

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Dariusz Mojecki Kancelaria Radcy Prawnego

Kompleksowa pomoc prawna dla przedsiębiorców

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »