| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VII/45/11 Rady Miasta Lędziny

z dnia 31 marca 2011r.

w sprawie udzielania dotacji do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Lędziny

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15, art.40 ust.1, art.41 ust.1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U.Nr 142, poz. 1591 z 2001r. z późniejszymi zmianami) oraz art.221 ust.1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 1 pkt 13 ustawy z dnia 20 listopada 2009 roku o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. Nr 215, poz. 1664 z 2009 r. z późniejszymi zmianami ) oraz art. 403 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późniejszymi zmianami) po przeprowadzeniu konsultacji społecznych.

Rada Miasta uchwala :

§ 1. Zasady i tryb udzielania osobom fizycznym dotacji z budżetu Miasta Lędziny na zadania z zakresu ochrony środowiska.

§ 2. Udziela się osobom fizycznym dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Lędziny.

§ 3. 1. Osoby ubiegające się o uzyskanie dotacji na zadania określone w paragrafie 2 składają pisemne wnioski.

2. Udzielenie dotacji nastąpi po pozytywnej weryfikacji wniosku, na podstawie pisemnej umowy zawartej pomiedzy Burmistrzem Miasta Lędziny a Wnioskodawcą.

3. Rozliczenie dotacji na podstawie przedłożonych przez wnioskodawcę dokumentów wymaganych zapisami zawartej umowy dokona Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Szkód Górniczych.

4. Przyznanie dotacji uzależnione jest od możliwości finansowych miasta.

§ 4. 1. Szczegółowe kryteria kwalifikacyjne, założenia oraz zasady finansowania zadań podlegających dotacji, zostaną określone w odrębnej uchwale Rady Miasta Lędziny "w sprawie regulaminu udzielania dotacji do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Lędziny".

§ 5. Środki finansowe przeznaczone na udzielenie dotacji pochodzić będą z budżetu Miasta.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lędziny.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta


Teresa Ciepły

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Grzegorz Czarnecki

Dyrektor Ds. Sprzedaży Korporacyjnej Masterlease Polska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »