| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VII/59/11 Rady Miejskiej Cieszyna

z dnia 14 kwietnia 2011r.

w sprawie ustalenia godzin bezpłatnego nauczania oraz ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Cieszyn

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 5c pkt 1, art. 6 ust. 1 pkt 2 i art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Rada Miejska Cieszyna postanawia

§ 1. Ustalić realizację bezpłatnego nauczania podstawy programowej w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Cieszyn w wymiarze 5 godzin dziennie od godz. 9.00 do godz. 14.00.

§ 2. Za świadczenia prowadzonych przez Gminę Cieszyn przedszkoli publicznych, przekraczające podstawę programową, o których mowa w § 1, ustalić następujące opłaty dzienne:

Pkt1)Za zapewnienie dziecku opieki, nauki oraz wychowania w czasie do 4 godzin dziennie, poza godzinami w których jest realizowana podstawa programowa wychowania przedszkolnego:1) 3 zł za każdą rozpoczętą godzinę zajęć ponad podstawę programową,2) 2 zł za każdą rozpoczętą godzinę zajęć ponad podstawę programową, opłata ulgowa dla mieszkańców Cieszyna,3) 1,50 za każdą rozpoczętą godzinę zajęć ponad podstawę programową opłata ulgowa dla mieszkańców Cieszyna, spełniających co najmniej jedno z poniższych kryteriów:a) - uprawnienie do pomocy socjalnej wynikające z ustawy o pomocy społecznej,b) - trudna sytuacja materialna,c) - posiadanie powyżej dwojga dzieci w przedszkolu,d) - posiadanie niepełnosprawnego dziecka w przedszkolu.

Pkt2)Opłata ulgowa, o której mowa w ust. 1 pkt 3 jest przyznawana na okres sześciu miesięcy na udokumentowany wniosek rodziców lub opiekunów.

Pkt3)Szczegółowe zasady korzystania ze świadczeń przedszkoli oraz wnoszenie opłat określi umowa zawarta z dyrektorem przedszkola.

§ 3. Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta Cieszyna.

§ 4. Traci moc uchwała Rady Miejskiej Cieszyna Nr XXV/233/08 z dnia 28 sierpnia 2008 roku w sprawie opłaty za świadczenia prowadzonych przez Gminę Cieszyn przedszkoli publicznych.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 września 2011 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej Cieszyna


mgr Bolesław Zemła

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mikołaj Przywara

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »