| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/11/2011 Rady Gminy Mszana

z dnia 21 lutego 2011r.

w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi /Dz.U. Nr 35, poz. 230 z późn. zm./, art. 4 ust. 1 i art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych /Dz. U. z 2010 r. Nr 17, poz. 95/ Rada Gminy Mszana uchwala:

§ 1. Określa się powszechnie obowiązujące zasady usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Mszana, stanowiąc, że stałe punkty sprzedaży muszą być oddalone co najmniej 50 metrów od następujących obiektów: szkół, przedszkoli, miejsc odbywania kultu religijnego, ogólnodostępnych, zorganizowanych i ogrodzonych placów zabaw dla dzieci.

§ 2. Odległość 50 metrów liczona będzie najkrótszą drogą dojścia od najbliższego wejścia na teren posesji obiektów, o których mowa w § 1, do wejścia do punktu sprzedaży napojów alkoholowych. W przypadku posesji nie ogrodzonych najkrótszą drogę liczy się od wejścia do obiektu określonego w § 1.

§ 3. Traci moc uchwała Rady Gminy Mszana Nr IV/7/2003 z dnia 04.02.2003 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mszana.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Mszana


mgr Tadeusz Wroński

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna Witold Modzelewski Radca Prawny

Kancelaria prawnopodatkowa w grupie Instytutu Studiów Podatkowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »