| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/11/2011 Rady Gminy Mszana

z dnia 21 lutego 2011r.

w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi /Dz.U. Nr 35, poz. 230 z późn. zm./, art. 4 ust. 1 i art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych /Dz. U. z 2010 r. Nr 17, poz. 95/ Rada Gminy Mszana uchwala:

§ 1. Określa się powszechnie obowiązujące zasady usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Mszana, stanowiąc, że stałe punkty sprzedaży muszą być oddalone co najmniej 50 metrów od następujących obiektów: szkół, przedszkoli, miejsc odbywania kultu religijnego, ogólnodostępnych, zorganizowanych i ogrodzonych placów zabaw dla dzieci.

§ 2. Odległość 50 metrów liczona będzie najkrótszą drogą dojścia od najbliższego wejścia na teren posesji obiektów, o których mowa w § 1, do wejścia do punktu sprzedaży napojów alkoholowych. W przypadku posesji nie ogrodzonych najkrótszą drogę liczy się od wejścia do obiektu określonego w § 1.

§ 3. Traci moc uchwała Rady Gminy Mszana Nr IV/7/2003 z dnia 04.02.2003 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mszana.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Mszana


mgr Tadeusz Wroński

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

e-file sp. z o.o.

Producent aplikacji i rozwiązań pomocnych w biznesie oraz w kontaktach z urzędami

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »