| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/46/11 Rady Gminy Świnna

z dnia 28 lutego 2011r.

w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Świnna

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. poz. 1591 z p.zm.) oraz art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z p.z m.)

Rada Gminy Świnna uchwala, co następuje:

§ 1. Przedszkola prowadzone przez Gminę Świnna świadczą dwojakiego rodzaju usługi:

1) usługi oświatowo - wychowawcze bezpłatne - polegające na realizacji co najmniej 5 godzin dziennie podstawy programowej wychowania przedszkolnego, na zasadach określonych w statucie przedszkola,

2) usługi opiekuńczo - wychowawcze odpłatne - polegające na sprawowaniu przez przedszkole nadzoru nad dzieckiem, zleconego przez rodziców, stanowiące świadczenia wykraczające ponad podstawę programową wychowania - przedszkolnego i realizowane poza czasem przeznaczonym na jego realizację .

§ 2. Na usługi określone w § 1 pkt 2 składają się:

1) zajęcia rytmiczno - taneczne,

2) gimnastyka korekcyjna,

3) gry i zabawy z wykorzystaniem komputera,

4) rozwijanie zainteresowań teatralnych,

5) zajęcia ekologiczne,

6) zajęcia z wiedzy o regionie,

7) przygotowywanie miejsca do wypoczynku i snu dziecka,

8) nadzór nauczyciela nad wypoczywającym dzieckiem,

9) nadzór nauczyciela nad dzieckiem w trakcie samodzielnych indywidualnych zabaw na wolnym powietrzu na terenie przedszkolnego placu zabaw.

§ 3. 1. Ustala się opłatę w wysokości 1,30 zł za jedną godzinę rozpoczętych usług, o których mowa w § 2.

2. Miesięczna wysokość opłaty za czas realizacji odpłatnych usług ustalana jest na podstawie stawki godzinowej , o której mowa w ust. 1 i ilości godzin pobytu dziecka w przedszkolu w miesiącu.

3. Zasady pobierania opłat, termin dokonywania opłat, termin obowiązywania umowy oraz warunki jej wypowiedzenia określa umowa cywilno - prawna zawarta pomiędzy przedszkolem a rodzicem (opiekunem prawnym).

§ 4. W przypadku, gdy do przedszkola prowadzonego przez Gminę Świnna uczęszcza dwoje lub więcej dzieci z jednej rodziny, opłata za drugie dziecko wynosi 75 % kwoty określonej w § 3 ust.1, a za trzecie i kolejne 50 % kwoty.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świnna

§ 6. Tracą moc uchwały:

1) Nr IX/39/2003 z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie opłat za świadczenia w prowadzonych przez Gminę przedszkolach publicznych i wchodzących w skład Zespołów Szkolno – Przedszkolnych.

2) Nr XXV/130/2004 z dnia 2 grudnia 2004 r. w sprawie zmiany załącznika do uchwały Nr IX/39/2003 Rady Gminy Świnna z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie opłat za świadczenia w prowadzonych przez Gminę przedszkolach publicznych i wchodzących w skład Zespołów Szkolno – Przedszkolnych.

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z mocą od dnia 1 września 2011 r.

Przewidniczący Rady Gminy Świnna


Kazimierz Dziki

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

dr Dominik Lubasz

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »