| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VII/86/2011 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach

z dnia 16 marca 2011r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Tarnowskie Góry

Na podstawie art. 14 ust. 5, w związku z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. - o systemie oświaty (tj. Dz.U. z 2004r., Nr 256, poz.2572 z późn. zm.), oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. - o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), na wniosek Burmistrza Miasta

Rada Miejska w Tarnowskich Górach

uchwala:

§ 1. Usługi świadczone przez przedszkola w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego realizowane są bezpłatnie w wymiarze 6 godzin dziennie przez 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 13.30.

§ 2. 1. Ustala się odpłatność za jedną godzinę świadczeń w zakresie programu wychowania przedszkolnego, obejmującego nauczanie, wychowanie i opiekę realizowanego w czasie przekraczającym wymiar zajęć o którym mowa § 1.

2. Koszt jednostkowy za jedną godzinę korzystania dziecka ze świadczeń o których mowa w ust. 1 ustala się w wysokości 2,00 zł. za każdą rozpoczętą godzinę zajęć ponad wymiar zajęć określony w § 1.

3. Jeżeli godziny otwarcia przedszkola w statucie przewidują okresy półgodzinne to opłata za te pół godziny wynosi 1,00 zł.

§ 3. Zasady pobierania opłat, termin dokonywania opłat, termin obowiązywania umowy oraz warunki jej wypowiedzenia określa umowa cywilno-prawna zawarta z rodzicem (opiekunem prawnym).

§ 4. Opłata za realizację zajęć jest nienaliczana tylko w przypadku całodziennej nieobecności dziecka w przedszkolu.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr LXVI/741/2010 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 29 września 2010r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Tarnowskie Góry.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 maja 2011r.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Stanisław Kowolik

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dominika Miśkiewicz

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »