| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VII/86/2011 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach

z dnia 16 marca 2011r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Tarnowskie Góry

Na podstawie art. 14 ust. 5, w związku z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. - o systemie oświaty (tj. Dz.U. z 2004r., Nr 256, poz.2572 z późn. zm.), oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. - o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), na wniosek Burmistrza Miasta

Rada Miejska w Tarnowskich Górach

uchwala:

§ 1. Usługi świadczone przez przedszkola w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego realizowane są bezpłatnie w wymiarze 6 godzin dziennie przez 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 13.30.

§ 2. 1. Ustala się odpłatność za jedną godzinę świadczeń w zakresie programu wychowania przedszkolnego, obejmującego nauczanie, wychowanie i opiekę realizowanego w czasie przekraczającym wymiar zajęć o którym mowa § 1.

2. Koszt jednostkowy za jedną godzinę korzystania dziecka ze świadczeń o których mowa w ust. 1 ustala się w wysokości 2,00 zł. za każdą rozpoczętą godzinę zajęć ponad wymiar zajęć określony w § 1.

3. Jeżeli godziny otwarcia przedszkola w statucie przewidują okresy półgodzinne to opłata za te pół godziny wynosi 1,00 zł.

§ 3. Zasady pobierania opłat, termin dokonywania opłat, termin obowiązywania umowy oraz warunki jej wypowiedzenia określa umowa cywilno-prawna zawarta z rodzicem (opiekunem prawnym).

§ 4. Opłata za realizację zajęć jest nienaliczana tylko w przypadku całodziennej nieobecności dziecka w przedszkolu.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr LXVI/741/2010 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 29 września 2010r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Tarnowskie Góry.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 maja 2011r.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Stanisław Kowolik

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

TAXWISE Michał Zdyb

TAXWISE Michał Zdyb jest nowoczesną kancelarią doradztwa podatkowego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »