| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Informacja nr OKA-4110-41(12)/2010/2011/3523/KT, OKA-4110-42(10)/2010/2011/3523/KT Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

z dnia 9 maja 2011r.

o decyzjach nr PCC/1022-ZTO/3523/W/OKA/2011/KT i nr OCC/294-ZTO/3523/W/OKA/2011/KT

W dniu dzisiejszym, na wniosek Zakładu Odmetanowania Kopalń "ZOK II" Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku, przy ul. Kolejowej 26, kod pocz. 44-200 Rybnik, zostały zmienione koncesje na przesyłanie i dystrybucję ciepła oraz na obrót ciepłem udzielone temu przedsiębiorstwu energetycznemu.

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki udzielił przedsiebiorcy - Zakład Odmetanowania Kopalń "ZOK II" Sp. z o.o.: decyzją Nr PCC/1022/ 3523/W/3/2002/MJ z dnia 29 maja 2002 r. (ze zmianą) koncesji na przesyłanie i dystrybucję ciepła, decyzją Nr OCC/294/3523/W/3/2002/MJ z dnia 29 maja 2002 r. koncesji na obrót ciepłem na okres od 5 czerwca 2002 r. do 5 czerwca 2012 r., określając w nich m.in. przedmiot i zakres działalności objętej koncesjami.

W dniu 6 grudnia 2010 r. wpłynęły pisma Koncesjonariusza, w których wniósł on o zmianę okresu ważności koncesji na przesyłanie i dystrybucję ciepła oraz koncesji na obrót ciepłem. Pisma te zostały uznane za wnioski o zmianę decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr PCC/1022/3523/W/3/2002/MJ z dnia 29 maja 2002 roku (ze zmianą) oraz Nr OCC/294/3523/W/3/2002/MJ z dnia 29 maja 2002 roku, o których mowa w art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.). Zgodnie z tym przepisem decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony. W myśl art. 39 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.) przedsiębiorstwo energetyczne może złożyć wniosek o przedłużenie ważności koncesji, nie później niż na 18 miesięcy przed jej wygaśnięciem.W trakcie prowadzonych postępowań administracyjnych Koncesjonariusz został wezwany do przedstawienia informacji i wyjaśnień w sprawie objętej wnioskami, co uczynił wyrażając jednocześnie zgodę na dokonanie (oprócz zmiany terminu ważności koncesji) zmian dotyczących warunków prowadzenia działalności określonych w przedmiotowych koncesjach oraz brzmienia punktu „Przedmiot i zakres działalności”.

Po analizie stanu faktycznego, wnioski o zmiany ww. decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zostały uznane za uzasadnione. Termin ważności obu koncesji został przedłużony do dnia 5 czerwca 2022 r.

z up. Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
DYREKTOR
Południowego Oddziału Terenowego
Urzędu Regulacji Energetyki
z siedzibą w Katowicach


Marek Miśkiewicz

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Dorota Mejri

Dorota Mejri – Psycholog, coach, konsultant, trener biznesu. Szkolenia prowadzi od 17 lat. Absolwentka studiów podyplomowych z Zarządzania i Marketingu , Zarządzania Zasobami Ludzkimi oraz Krakowskiej Szkoły Trenerów i Psychoterapeutów Gestalt Ukończyła Podyplomowe Studium Coachingu i Mentoringu Organizacyjnego na UŁ. Posiada certyfikaty CoachWise Coaching Essentials oraz CoachWise Mentoring Essentials. Prowadzi warsztaty z zakresu kompetencji menedżerskich, efektywności osobistej oraz warsztaty doskonalące umiejętności komunikacyjne i interpersonalne. Uczestniczyła w realizacji wielu projektów doradczych, m.in. dla PKO BP S.A. (wprowadzenie i realizacja nowej strategii personalnej), Renault Kiljańczyk (analiza CRM). Jest współrealizatorką projektu standaryzacji obsługi klienta z kilkunastu zakładach energetycznych w Polsce, a także konsultantem i audytorem w zakresie wprowadzania i realizacji standardów obsługi klienta dla PGE Dystrybucja S.A. Przygotowała i zrealizowała projekt coachingu dla kadry menedżerskiej Veolii, którym objęto 26 dyrektorów i kierowników firmy. Osobiście przeprowadziła 10 procesów coachingowych w tym projekcie. Aktywnie uczestniczy w pracach grupy Experiential Educators Europe, prowadząc warsztaty poza granicami Polski.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »