| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/13/2011 Rady Miejskiej w Szczyrku

z dnia 22 lutego 2011r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Szczyrk na rok 2011


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236 art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 )w związku z art.121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r.nr 157, poz.1241).
Rada Miejska uchwala, co następuje:
§ 1. Dochody budżetu miasta w wysokości 27 822 681 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 w tym :
- dochody bieżące 15 587 348 zł;
- dochody majątkowe 12 235 333 zł.
§ 2.
1) Wydatki budżetu miasta w wysokości 29 952 430 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 w tym:
- wydatki bieżące 15 587 348 zł;
- wydatki majątkowe 14 365 082 zł.
2) Wydatki majątkowe w 2011 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3.
§ 3.
1) Deficyt budżetu miasta w wysokości 2 129 749 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
- zaciąganych pożyczek w kwocie 20 404 zł;
- przychodów ze sprzedaży papierów wartościowych 2 109 345 zł.
2) Przychody budżetu w wysokości 5 020 404 zł, rozchody w wysokości 2 890 655 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.
§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:
- ogólną w wysokości 62 500 zł;
- celową w wysokości 37 500 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.
§ 5.
1) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.
2) Dochody i wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin z dotacji otrzymanych z budżetu państwa, zgodnie z załącznikiem nr 6.
3) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7.
§ 6.
1) Ustala się dochody w kwocie 315 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 305 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2) Ustala się wydatki w kwocie 10 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
§ 7.
1) Dotacje podmiotowe dla:
- gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 909 000 zł zgodnie załącznikiem nr 8.
2) Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 197 000 zł zgodnie załącznikiem nr 8.
§ 8. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 5 000 000 zł;
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2 129 749 zł;
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 2 890 655 zł.
§ 9. Upoważnia się Burmistrza do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 5 000 000 zł;
2) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
§ 10.
1) Uzyskane przez jednostki budżetowe Miasta zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym przyjmowane są na konto podstawowe (wydatki) i zmniejszają wykonanie wydatków w tym samym roku budżetowym.
2) Uzyskane przez jednostki budżetowe Miasta zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych są przyjmowane na konto podstawowe (dochody) i zwiększają wykonanie dochodów.
§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.
§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Szczyrku

Antoni Byrdy
Załącznik nr 1
do Uchwały Nr VI/13/2011
Rady Miejskiej w Szczyrku
z dnia 22 lutego 2011 r.
Zalacznik1.pdf

Dochody budżetu Miasta Szczyrk na 2011 r.
Załącznik nr 2
do Uchwały Nr VI/13/2011
Rady Miejskiej w Szczyrku
z dnia 22 lutego 2011 r.
Zalacznik2.pdf

Wydatki budżetu Miasta Szczyrk na 2011
Załącznik nr 3
do Uchwały Nr VI/13/2011
Rady Miejskiej w Szczyrku
z dnia 22 lutego 2011 r.
Zalacznik3.pdf

Wydatki majątkowe w 2011 r.
Załącznik nr 4
do Uchwały Nr VI/13/2011
Rady Miejskiej w Szczyrku
z dnia 22 lutego 2011 r.
Zalacznik4.pdf

Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.
Załącznik nr 5
do Uchwały Nr VI/13/2011
Rady Miejskiej w Szczyrku
z dnia 22 lutego 2011 r.
Zalacznik5.pdf

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2011 r.
Załącznik nr 6
do Uchwały Nr VI/13/2011
Rady Miejskiej w Szczyrku
z dnia 22 lutego 2011 r.
Zalacznik6.pdf

Dochody i wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin z dotacji otrzymanych z budżetu państwa w 2011 roku
Załącznik nr 7
do Uchwały Nr VI/13/2011
Rady Miejskiej w Szczyrku
z dnia 22 lutego 2011 r.
Zalacznik7.pdf

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2011 r.
Załącznik nr 8
do Uchwały Nr VI/13/2011
Rady Miejskiej w Szczyrku
z dnia 22 lutego 2011 r.
Zalacznik8.pdf

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2011 r.
reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

ONISZCZUK & ASSOCIATES

Kancelaria prawna, która specjalizuje się w obsłudze klientów korporacyjnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »