| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/55/11 Rady Gminy Bobrowniki

z dnia 24 marca 2011r.

w sprawie zasad i trybu przyznawania dorocznych nagród Wójta Gminy Bobrowniki za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 7a ust. 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 13, poz. 123 z późniejszymi zmianami), na wniosek Wójta Gminy

Rada Gminy Bobrowniki uchwala:

§ 1. Określa się zasady, tryb przyznawania oraz wysokość nagród Wójta Gminy Bobrowniki za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

§ 2. Zasady, tryb przyznawania oraz wysokość nagród określa regulamin, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Bobrowniki


Jerzy Chwała


Załącznik do Uchwały Nr VI/55/11
Rady Gminy Bobrowniki
z dnia 24 marca 2011 r.

Regulamin określający zasady, tryb przyznawania oraz wysokość nagród Wójta Gminy Bobrowniki za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury

§ 1. Nagrody przyznaje Wójt Gminy Bobrowniki z własnej inicjatywy lub na wniosek rad sołeckich, instytucji kultury, gminnych jednostek organizacyjnych oraz stowarzyszeń i innych organizacji działających w dziedzinie kultury.

§ 2. 1. Nagrody mogą być przyznane osobom fizycznym stale zamieszkałym na terenie Gminy Bobrowniki lub osobom prawnym i innym podmiotom, mającym siedzibę na terenie Gminy Bobrowniki za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury, w tym twórczości artystycznej, popularyzacji i upowszechniania kultury, organizowania działalności kulturalnej, a w szczególności:

a) upowszechnianie kultury oraz kultywowanie tradycji i zwyczajów Gminy Bobrowniki,

b) organizowanie przedsięwzięć kulturalnych na terenie Gminy Bobrowniki.

2. Nagrody mogą być również przyznane za wyróżniającą się działalność w zakresie kultury lub za całokształt działalności kulturalnej.

3. Nagrody mogą być przyznawane w szczególności twórcom, artystom, organizatorom i promotorom działalności kulturalnej, popularyzatorom kultury, pracownikom instytucji kultury, nauczycielom szkół artystycznych oraz podmiotom prowadzącym działalność kulturalną.

§ 3. 1. Nagrody mogą mieć formę rzeczową lub pieniężną.

2. Wartość nagrody rzeczowej i wysokość nagrody pieniężnej nie mogą przekroczyć kwoty 2000,00 zł (słownie dwa tysiące złotych) brutto.

§ 4. Pisemny wniosek o przyznanie nagrody powinien zawierać określenie wnioskodawcy, kandydata do nagrody oraz uzasadnienie.

§ 5. Zgłoszenia kandydatów do nagród składane są w Sekretariacie Urzędu Gminy Bobrowniki w terminie do dnia 30 maja każdego roku.

§ 6. Zgłoszenia kandydatów do nagrody opiniuje Komisja ds. Społecznych Rady Gminy Bobrowniki.

§ 7. Ostateczną decyzję o przyznaniu nagrody, jej formie i wysokości podejmuje Wójt Gminy.

§ 8. Środki na nagrody będą corocznie zapewniane w budżecie Gminy Bobrowniki.

§ 9. Nagrody wręczane są na Sesji Rady Gminy Bobrowniki lub przy innej stosownej okazji.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

PORTA KMI POLAND

jest liderem wśród producentów skrzydeł i ościeżnic drzwiowych w Polsce.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »