| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/55/11 Rady Gminy Bobrowniki

z dnia 24 marca 2011r.

w sprawie zasad i trybu przyznawania dorocznych nagród Wójta Gminy Bobrowniki za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 7a ust. 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 13, poz. 123 z późniejszymi zmianami), na wniosek Wójta Gminy

Rada Gminy Bobrowniki uchwala:

§ 1. Określa się zasady, tryb przyznawania oraz wysokość nagród Wójta Gminy Bobrowniki za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

§ 2. Zasady, tryb przyznawania oraz wysokość nagród określa regulamin, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Bobrowniki


Jerzy Chwała


Załącznik do Uchwały Nr VI/55/11
Rady Gminy Bobrowniki
z dnia 24 marca 2011 r.

Regulamin określający zasady, tryb przyznawania oraz wysokość nagród Wójta Gminy Bobrowniki za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury

§ 1. Nagrody przyznaje Wójt Gminy Bobrowniki z własnej inicjatywy lub na wniosek rad sołeckich, instytucji kultury, gminnych jednostek organizacyjnych oraz stowarzyszeń i innych organizacji działających w dziedzinie kultury.

§ 2. 1. Nagrody mogą być przyznane osobom fizycznym stale zamieszkałym na terenie Gminy Bobrowniki lub osobom prawnym i innym podmiotom, mającym siedzibę na terenie Gminy Bobrowniki za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury, w tym twórczości artystycznej, popularyzacji i upowszechniania kultury, organizowania działalności kulturalnej, a w szczególności:

a) upowszechnianie kultury oraz kultywowanie tradycji i zwyczajów Gminy Bobrowniki,

b) organizowanie przedsięwzięć kulturalnych na terenie Gminy Bobrowniki.

2. Nagrody mogą być również przyznane za wyróżniającą się działalność w zakresie kultury lub za całokształt działalności kulturalnej.

3. Nagrody mogą być przyznawane w szczególności twórcom, artystom, organizatorom i promotorom działalności kulturalnej, popularyzatorom kultury, pracownikom instytucji kultury, nauczycielom szkół artystycznych oraz podmiotom prowadzącym działalność kulturalną.

§ 3. 1. Nagrody mogą mieć formę rzeczową lub pieniężną.

2. Wartość nagrody rzeczowej i wysokość nagrody pieniężnej nie mogą przekroczyć kwoty 2000,00 zł (słownie dwa tysiące złotych) brutto.

§ 4. Pisemny wniosek o przyznanie nagrody powinien zawierać określenie wnioskodawcy, kandydata do nagrody oraz uzasadnienie.

§ 5. Zgłoszenia kandydatów do nagród składane są w Sekretariacie Urzędu Gminy Bobrowniki w terminie do dnia 30 maja każdego roku.

§ 6. Zgłoszenia kandydatów do nagrody opiniuje Komisja ds. Społecznych Rady Gminy Bobrowniki.

§ 7. Ostateczną decyzję o przyznaniu nagrody, jej formie i wysokości podejmuje Wójt Gminy.

§ 8. Środki na nagrody będą corocznie zapewniane w budżecie Gminy Bobrowniki.

§ 9. Nagrody wręczane są na Sesji Rady Gminy Bobrowniki lub przy innej stosownej okazji.

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Prometeia

Grupa doradczo-inwestycyjna

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »