| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VII/47/11 Rady Miasta Lędziny

z dnia 31 marca 2011r.

w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie gminy Lędziny

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3, art 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8.03.1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r., nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 6 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. nr 236 poz. 2008 z późniejszymi zmianami)

Rada Miasta uchwala

§ 1. Górne stawki opłat w zakresie odbierania odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych:

1) Jednokrotny odbiór odpadów komunalnych nie segregowalnych /zmieszanych/ od właścicieli nieruchomości:

a) pojemnik 110 l i 120 l - 17,08 zł netto + 8 % VAT (18,44 zł brutto)

b) pojemnik 240 l - 34,58 zł netto + 8 % VAT (37,34 zł brutto)

c) pojemnik 1100 l - 73,83 zł netto + 8% VAT ( 79,73 zł brutto)

d) pojemnik KP - 7 - 420,56 zł netto + 8 % VAT (454,20 zł brutto)

e) stawka liczona od osób zamieszkujących nieruchomość zabudowaną budynkiem jednorodzinnym lub wielorodzinnym - 15,60 zł /osobę/m-c + 8 % VAT (16,84 zł brutto)

- w przypadku prowadzonej indywidualnej segregacji stawka wyniesie 75% stawki podstawowej tj. 11,70 zł netto za osobę/m-c + 8% VAT (12,63 zł butto)

2) Jednokrotny odbiór odpadów komunalnych segregowalnych od właścicieli nieruchomości:

- typu - papier i tektura, szkło, tworzywa sztuczne, metal:

a) pojemnik 110 l i 120 l -3,27 zł netto + 8% VAT (3,53 zł brutto),

b) pojemnik 240 l - 6,08 zł netto + 8% VAT (6,56 zł brutto),

c) pojemnik 1100 l - 19,63 zł netto + 8% VAT (21,20 zł brutto),

d) worek plastikowy 120 l - 3,27 zł netto + 8% VAT (3,53 zł brutto)

- typu - odpady biodegradowalne (Ścięta trawa, liście, drobne gałęzie, chwasty):

a) pojemnik 110 l i 120 l - 10,00 zł netto + 8% VAT (10,80 zł brutto),

b) worek plastikowy 120 l - 10,00 zł netto + 8% VAT (10,80 zł brutto),

- typu - odpady wielkogabarytowe, poremontowe, niebezpieczne:

a) usługa wywozu i składowania odpadów - cena za składowanie 1 t odpadów wg cennika za unieszkodliwianie odpadow przez składowanie na Składowisku odpadów Komunalnych w Tychach oraz opłata za transport odpadów - 4,21 zł netto/km + 8% VAT (4,54 zł brutto).

3) Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych w wysokości 18,69 zł za 1m3 netto + 8% VAT (20,18 brutto)

§ 2. Traci moc uchwała Rady Miasta Lędziny nr XLI/289/09 z dnia 29.01.2009r. w sprawie ustalenia gornych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za uslugi w zakresie odbierania odpadow komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Ledziny.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta


Teresa Ciepły

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Siwek

Specjalista Home broker

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »