| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VII/49/2011 Rady Gminy Nędza

z dnia 28 marca 2011r.

w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nędzy do wydawania decyzji administracyjnych z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym

Na podstawie art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym( tj. w Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm. ) w związku z art. 90 m ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( tj. w Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn.zm.), art. 4 ust.1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych ( Dz. U. Nr 17 poz.95 z 2010 r. (tj.) – po przeprowadzeniu konsultacji w trybie uchwały Rady Gminy Nędza NR LII/417/10 z dnia 23 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji ( Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 196, poz. 3018 ).

Rada Gminy Nędza uchwala, co następuje:

§ 1. Upoważnia się Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nędzy do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Nędza .

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nędza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni, od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązywania od 1 lipca 2011 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Gerard Przybyła

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

AchieveGlobal

Firma szkoleniowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »