| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VII/49/2011 Rady Gminy Nędza

z dnia 28 marca 2011r.

w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nędzy do wydawania decyzji administracyjnych z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym

Na podstawie art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym( tj. w Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm. ) w związku z art. 90 m ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( tj. w Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn.zm.), art. 4 ust.1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych ( Dz. U. Nr 17 poz.95 z 2010 r. (tj.) – po przeprowadzeniu konsultacji w trybie uchwały Rady Gminy Nędza NR LII/417/10 z dnia 23 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji ( Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 196, poz. 3018 ).

Rada Gminy Nędza uchwala, co następuje:

§ 1. Upoważnia się Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nędzy do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Nędza .

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nędza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni, od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązywania od 1 lipca 2011 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Gerard Przybyła

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Liberty Direct

Liberty Direct to firma ubezpieczeniowa należąca do międzynarodowej Grupy Liberty Mutual Insurance, oferująca usługi dla Klientów indywidualnych oraz małych przedsiębiorstw.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »