| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 76/VII/2011 Rady Gminy Koszęcin

z dnia 29 marca 2011r.

w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591z późn. zm.), art. 28 § 4 i art. 47 ust. 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 136 poz. 969 z późn. zm.), art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1682 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) Rada Gminy Koszęcin uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zarządza się pobór podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa.

2. Inkasa dokonywać będą następujące osoby:

1) Pani Joanna Macioszek dla sołectwa Strzebiń,

2) Pani Ilona Przybyła dla sołectwa Sadów,

3) Pani Jolanta Fortuńska dla sołectwa Rusinowice,

4) Pani Dorota Strzoda dla sołectwa Cieszowa,

5) Pan Jacek Brodacki dla sołectwa Wierzbie,

6) Pan Henryk Urbańczyk dla sołectwa Brusiek,

7) Pan Jan Kandzia dla sołectwa Piłka.

§ 2. Wyznacza się inkasentom terminy płatności pobranych podatków – do 7 dni następujących po ostatnim dniu, w którym zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa podatkowego wpłata podatku powinna nastąpić.

§ 3. Ustala się wynagrodzenie za inkaso w wysokości:

1) dla sołectwa Strzebiń – 3% od zainkasowanej kwoty,

2) dla sołectwa Sadów – 4% zainkasowanej kwoty,

3) dla sołectwa Rusinowice – 6% zainkasowanej kwoty,

4) dla sołectwa Cieszowa – 8% zainkasowanej kwoty,

5) dla sołectwa Wierzbie – 6% zainkasowanej kwoty,

6) dla sołectwa Brusiek – 10% zainkasowanej kwoty,

7) dla sołectwa Piłka 10% zainkasowanej kwoty.

§ 4. Traci moc uchwała Nr 55/VIII/2007 Rady Gminy w Koszęcinie z dnia 16 marca 2007 roku w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, podatku od nieruchomości, podatku leśnego od osób fizycznych oraz uchwała Nr 31/III/99 Rady Gminy w Koszęcinie z dnia 11 marca 1999 r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso podatków i opłat lokalnych

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Koszęcin.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Michał Anioł

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Ślązak, Zapiór i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

Ekspert we wszystkich dziedzinach prawa związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »