| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VII/35/47/2011 Rady Gminy Suszec

z dnia 28 kwietnia 2011r.

w sprawie zmiany Uchwała Nr V/12/24/2011 Rady Gminy Suszec z dnia 24 lutego 2011 r. uchwalenia zasad udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych do gminnej sieci kanalizacyjnej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( j.t. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 403 ust. 2, 3, 4 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo ochrony środowiska (j.t. Dz.U. z 2008r. Nr 25 poz.150 ze zm.), na wniosek Wójta Gminy Suszec:

Rada Gminy Suszec
uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonać zmian w uchwale Nr V/12/24/2011 Rady Gminy Suszec z dnia 24 lutego 2011 r. uchwalenia zasad udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych do gminnej sieci kanalizacyjnej, poprzez dodanie w załączniku do tejże uchwały w punkcie 8 litery g w brzmieniu: „g) klauzulę, iż w kwestiach nieuregulowanych umową, stosuje się przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2001 r. o finansach publicznych.”

2. Pozostała treść zmienianej uchwały nie ulega zmianie.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Suszec.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty oraz na stronie internetowej Gminy Suszec.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Suszec


Andrzej Urbanek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

BSWW Legal & Tax

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »