| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VIII/50/11 Rady Gminy Świnna

z dnia 18 marca 2011r.

w sprawie zmiany uchwały Nr LII/290/10 Rady Gminy Świnna z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia wysokości podatku od nieruchomości na rok 2011 oraz zwolnienia niektórych nieruchomości od podatku

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 Nr 142 poz.1591 z p.zm./, art.5 ust.1 i art.7 ust.3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r, o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 z p.zm.) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2011 r. (M.P. Nr 55 poz. 735)

Rada Gminy Świnna uchwala, co nastęuje:

§ 1. W uchwale Nr LII/290/10 Rady Gminy Świnna z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2011 oraz zwolnienia niektórych nieruchomości od podatku, w § 1 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"Od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych - od 1 m2 powierzchni użytkowej - 4,27 zł" .

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świnna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dziennilku Urzedowym Województwa Śląskiego oraz podlega ogłoszeniu na terenie gminy w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Gminy Świnna


Kazimierz Dziki

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

SmartConsulting S.K.A.

SmartConsulting S.K.A. jest częścią SmartGoup Division, grupy firm powiązanych personalnie i kapitałowo.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »