| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 36/VII/2011 Rady Miejskiej w Blachowni

z dnia 6 kwietnia 2011r.

w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm) w związku z art. 6 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2005 r. Nr 236 poz. 2008 z późn.zm.) oraz art. 4 ust.1 i art. 13 pkt.2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 17, poz. 95)

Rada Miejska w Blachowni uchwala, co następuje:

§ 1.

Określa się następujące górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości:

1) za usługi w zakresie odbioru niesegregowanych odpadów komunalnych:

a) za pojemnik 80 l – 16,50 zł brutto

b) za pojemnik 120 l – 20,00 zł brutto

c) za pojemnik 140 l – 21,00 zł brutto

d) za pojemnik 240 l – 28,00 zł brutto

e) za pojemnik 340 l – 30,00 zł brutto

f) za pojemnik 660 l – 60,00 zł brutto

g) za pojemnik 1100 l – 65,00 zł brutto

h) za kontener 7,3 m3 – 450,00 zł brutto

2) za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z nieruchomości w wysokości 25,00 zł brutto za 1 m3 .

§ 2.

1) Ustala się preferencyjne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi, o których mowa w § 1 pkt.1, w wysokości stanowiącej 60% stawek opłat określonych w § 1 pkt.1.

2) Preferencyjne stawki opłat stosuje się w przypadku, gdy odpady komunalne są zbieranei odbierane w sposób selektywny.

3) Za selektywne uważa się zbieranie odpadów w sposób zapewniający odbiór w odrębnych pojemnikach lub workach z podziałem np. na:

- odpady papierowe i kartonowe,

- odpady z tworzyw sztucznych (PET),

- odpady szklane.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Blachowni.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Blachowni


Henryk Kania

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Adam Głos

Od stycznia 2013 roku pełni funkcję Prezesa Tax Care. Wcześniej, przez blisko trzy lata, pracował na stanowiskach: Dyrektora Sprzedaży oraz Wiceprezesa Zarządu.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »