| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 36/VII/2011 Rady Miejskiej w Blachowni

z dnia 6 kwietnia 2011r.

w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm) w związku z art. 6 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2005 r. Nr 236 poz. 2008 z późn.zm.) oraz art. 4 ust.1 i art. 13 pkt.2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 17, poz. 95)

Rada Miejska w Blachowni uchwala, co następuje:

§ 1.

Określa się następujące górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości:

1) za usługi w zakresie odbioru niesegregowanych odpadów komunalnych:

a) za pojemnik 80 l – 16,50 zł brutto

b) za pojemnik 120 l – 20,00 zł brutto

c) za pojemnik 140 l – 21,00 zł brutto

d) za pojemnik 240 l – 28,00 zł brutto

e) za pojemnik 340 l – 30,00 zł brutto

f) za pojemnik 660 l – 60,00 zł brutto

g) za pojemnik 1100 l – 65,00 zł brutto

h) za kontener 7,3 m3 – 450,00 zł brutto

2) za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z nieruchomości w wysokości 25,00 zł brutto za 1 m3 .

§ 2.

1) Ustala się preferencyjne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi, o których mowa w § 1 pkt.1, w wysokości stanowiącej 60% stawek opłat określonych w § 1 pkt.1.

2) Preferencyjne stawki opłat stosuje się w przypadku, gdy odpady komunalne są zbieranei odbierane w sposób selektywny.

3) Za selektywne uważa się zbieranie odpadów w sposób zapewniający odbiór w odrębnych pojemnikach lub workach z podziałem np. na:

- odpady papierowe i kartonowe,

- odpady z tworzyw sztucznych (PET),

- odpady szklane.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Blachowni.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Blachowni


Henryk Kania

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Magdalena Sikora

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »