| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 34/V/2011 Rady Gminy Kłomnice

z dnia 30 marca 2011r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr 302/XXXIII/06 Rady Gminy Kłomnice z dnia 24 lipca 2006 r., w sprawie zasad przyznawania usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych, trybu pobierania opłat, odpłatności i zwolnień z odpłatności za usługi

Na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 11 i art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175 poz. 1362) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.)

Rada Gminy Kłomnice uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr 302/XXXIII/06 Rady Gminy Kłomnice z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie zasad przyznawania usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych, trybu pobierania opłat, odpłatności za usługi zmienia się § 2 ust. 2, który uzyskuje brzmienie:„Koszt jednej godziny usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych ustala się na kwotę 16,00 zł.”

§ 2. Wykonywanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kłomnice

§ 3. Uchyla się uchwałę Nr 26/IV/2011 Rady Gminy Kłomnice z dnia 07 lutego 2011 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 302/XXXIII/06 Rady Gminy Kłomnice z dnia 24 lipca 2006 r., w sprawie zasad przyznawania usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych, trybu pobierania opłat, odpłatności i zwolnień z odpłatności za usługi.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego

Przewodniczący Rady Gminy Kłomnice


mgr inż. Jarosław Łapeta


Załącznik do Uchwały Nr 34/V/2011
Rady Gminy Kłomnice
z dnia 30 marca 2011 r.

do Uchwały Rady Gminy Nr 34/V/2011 z dnia 30.03.2011r

- KALKULACJA ODPŁATNOŚCI ZA USŁUGI-OSOBA SAMOTNA

Koszt godziny

477 – 100% bezpłatne kryterium osoby samotnie gospodarującej

Posiadany dochód

Wartość godziny

Wyliczenie odpłatności
Ilość godzin x cena godz.

16,00 zł

Powyżej 100 % - 120 % kryterium

477,01 – 572,40 zł

10% - 1,60 zł

Powyżej 120% - 200 % ,,

572,41 – 954,00 zł

15% - 2,40 zł

Powyżej 200% - 300% ,,

954,01 – 1431,00 zł

30% - 4,80 zł

Powyżej 300% - 400% ,,

1431,01 – 1908,00 zł

40% - 6,40 zł

Powyżej 400% - 500% ,,

1908,01 – 2385,00 zł

50% - 8,00 zł

Powyżej 500% ,,

2385,01

100% - 16,00 zł

- KALKULACJA ODPŁATNOŚCI ZA USŁUGI-OSOBA W RODZINIE

Koszt
godziny

351 – 100% bezpłatne kryterium osoby
w rodzinie

Posiadany dochód

Wartość godziny

Wyliczenie odpłatności
Ilość godzin x cena godz.

16,00 zł

Powyżej 100 % - 120 % kryterium

351,01 – 421,20 zł

10% - 2,40 zł

Koszt godziny

421,21 – 702,00 zł

15% - 4,00 zł

Powyżej 200% - 300% ,,

702,01 – 1053,00 zł

30% - 6,40 zł

Powyżej 300% - 400% ,,

1053,01 – 1404,00 zł

40% - 8,00 zł

Powyżej 400% - 500% ,,

1404,01 – 1755,00 zł

50% - 9,60 zł

Powyżej 500% ,,

1755,01

100% - 16,00 zł

Przewodniczący Rady Gminy Kłomnice


mgr inż. Jarosław Łapeta

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

HADY KANCELARIA PRAWA GOSPODARCZEGO I PRAWA PRACY

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »