| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 44(VIII)2011 Rady Gminy Poraj

z dnia 15 kwietnia 2011r.

w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Poraj miejsc oraz warunków sprzedaży napojów alkoholowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 12 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t. j. Dz. U. z 2007 roku Nr 70, poz. 473 z późn. zm.) Rada Gminy Poraj u c h w a l a, co następuje:

§ 1. 1) Punkty sprzedaży napojów przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży mogą być usytuowane w odległości nie mniejszej niż 100 metrów od:

a) przedszkoli, szkół i placówek oświatowych w rozumieniu ustawy o systemie oświaty,

b) kościołów i cmentarzy.

2) Pomiaru odległości określonej w ust. 1 dokonuje się od wejścia do punktu, w którym zamierzona jest sprzedaż napojów alkoholowych do granicy działki, na którym znajdują się obiekty wymienione w § 1 ust. 1, liczonej wzdłuż ciągów pieszo-jezdnych.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr 130(XVII)2000 Rady Gminy Poraj z dnia 16 września 2000 roku w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy miejsc sprzedaży napojów alkoholowych.

§ 3. Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych wydane przed dniem wejścia niniejszej Uchwały zachowuje swoją ważność.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Poraj.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy


Katarzyna Kaźmierczak

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Ekspert firmy Xella Polska

Eksperci Budowy SILKA YTONG.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »