| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 44(VIII)2011 Rady Gminy Poraj

z dnia 15 kwietnia 2011r.

w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Poraj miejsc oraz warunków sprzedaży napojów alkoholowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 12 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t. j. Dz. U. z 2007 roku Nr 70, poz. 473 z późn. zm.) Rada Gminy Poraj u c h w a l a, co następuje:

§ 1. 1) Punkty sprzedaży napojów przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży mogą być usytuowane w odległości nie mniejszej niż 100 metrów od:

a) przedszkoli, szkół i placówek oświatowych w rozumieniu ustawy o systemie oświaty,

b) kościołów i cmentarzy.

2) Pomiaru odległości określonej w ust. 1 dokonuje się od wejścia do punktu, w którym zamierzona jest sprzedaż napojów alkoholowych do granicy działki, na którym znajdują się obiekty wymienione w § 1 ust. 1, liczonej wzdłuż ciągów pieszo-jezdnych.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr 130(XVII)2000 Rady Gminy Poraj z dnia 16 września 2000 roku w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy miejsc sprzedaży napojów alkoholowych.

§ 3. Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych wydane przed dniem wejścia niniejszej Uchwały zachowuje swoją ważność.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Poraj.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy


Katarzyna Kaźmierczak

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

PPW Group

PPW Group łączy wiedzę o rynku nieruchomości i marketingu inwestycji deweloperskich.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »