| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 89/VI/2011 Rady Miejskiej w Sosnowcu

z dnia 31 marca 2011r.

w sprawie określenia zasad odpłatności za świadczenia udzielane przez przedszkola

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001r. z późn. zm./ w związku z art. 5c pkt 1, art. 6 ust.1 pkt 1, 2 oraz art.14 ust.5 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty /t.j. Dz. U. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm./, Rozporządzenia Ministra Edukacji z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół /Dz.U.01.61.624 z późn. zm/

§ 1. Bezpłatna opieka, nauczanie i wychowanie w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego jest nie krótsza niż 5 godzin dziennie.

§ 2. 1. Opłatę za świadczenia, przekraczające czas, o których mowa w § 1 ustala się w następujący sposób:

1) Za pierwszą godzinę zajęć wykraczających ponad czas określony w § 1 - 42,- zł miesięcznie.

2) Za pierwsze 2 godziny zajęć wykraczających ponad czas określony w § 1 - 84,- zł miesięcznie.

3) Za pierwsze 3 godziny zajęć wykraczających ponad czas określony w § 1 - 126,- zł miesięcznie.

4) Za pierwsze 4 godziny zajęć wykraczających ponad czas określony w § 1 - 147,- zł miesięcznie.

5) Za pierwsze 5 godziny zajęć wykraczających ponad czas określony w § 1 - 168,- zł miesięcznie.

6) Za pierwsze 6 godziny zajęć wykraczających ponad czas określony w § 1 - 189,- zł miesięcznie.

2. W przypadku, gdy do przedszkoli na terenie Miasta Sosnowca uczęszcza dwoje lub więcej dzieci z jednej rodziny, na pisemny wniosek rodziców /prawnych opiekunów/ skierowany do dyrektora przedszkola opłatę określoną w § 2 ust.1 pkt 1) - 6) obniża się o 25% za drugie i 50% za każde następne dziecko.

3. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu opłata za dodatkowe usługi nie podlega zwrotowi.

4. W przypadku niepunktualnego odbioru dziecka z przedszkola /po godzinach, które zostały ustalone w umowie/ dyrektor przedszkola będzie naliczał dodatkową opłatę w wysokości 2 zł za każdą rozpoczętą godzinę.

5. Zwolnieniu podlegają:.

1) Dzieci przebywające w Zespołach Opiekuńczo - Wychowawczych w Sosnowcu.

2) Dzieci posiadające orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez Powiatowy Zespół Orzekania o Niepełnosprawności.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Sosnowca

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie z dniem 1 września 2011r.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr 203/X/99 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 27 maja 1999 roku, zmieniająca Uchwała Nr 614/XLVI/98 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 22 stycznia 1998 roku w sprawie umów dotyczących korzystania z posiłków przez dzieci w przedszkolach i żłobkach opłata za korzystanie z posiłków ustalona w umowie zawieranej pomiędzy dyrektorem przedszkola a rodzicem stanowi 80% dziennej stawki żywieniowej na pokrycie kosztów związanych z przygotowanie posiłków w przedszkolach, opłata ta nie ulega zwrotowi za dni nieobecności dziecka w placówce.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Sosnowcu


Arkadiusz Chęciński

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Aneta Nowak-Piechota

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »