| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IX/115/2011 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach

z dnia 27 kwietnia 2011r.

w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Tarnowskie Góry wprowadzonego uchwałą Nr LXIV/723/2010 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 25 sierpnia 2010r

Na podstawie art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bytomiu nr NS/HK.0615-5/11 z dnia 16.03.2011r., na wniosek Burmistrza Miasta

Rada Miejska w Tarnowskich Górach

uchwala:

§ 1. W załączniku do Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Tarnowskie Góry wprowadzonego uchwałą Nr LXIV/723/2010 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 25 sierpnia 2010r. wprowadzić następujące zmiany:

1. w § 2 ust. 2 dodaje się pkt 7) o następującej treści: "zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego".

2. w § 2 ust. 2 dodaje się pkt 8) o następującej treści: "zużytych baterii i zużytych akumulatorów".

3. w § 8 dodaje się ust. 7 o następującej treści: "Odpady zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego należy przekazywać do Autoryzowanych punków zbierania elektrośmieci mieszczących się: na składowisku odpadów komunalnych przy ul. Laryszowskiej w Rybnej, przy ul. Nakielskiej 1-3, przy ul. Towarowej 1 lub przekazywać przedsiębiorcom posiadającym stosowne uprawnienia w zakresie gospodarki odpadami".

4. w § 8 dodaje się ust. 8 o następującej treści: "Odpady zużytych baterii i akumulatorów odbierane są przez podmiot uprawniony minimum dwa razy w roku przy pomocy mobilnego punktu w ramach zbiórki odpadów niebezpiecznych".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Stanisław KOWOLIK

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Monika Białobrzewska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »