| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Aneks nr 1/2010 Prezydenta Miasta Ruda Śląska; Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach

z dnia 28 lutego 2011r.

do Porozumienia nr 1/2010 z dnia 1.09.2010r

sporządzony w Tarnowskich Górach dnia 28 lutego 2011 r., pomiędzy Powiatem Tarnogórskim reprezetowanym przez Zarząd Powiatu w Tarnowskich Górach, w imieniu którego działają:

Marian Szukalski - Członek Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach

Elżbieta Susek - Naczelnik Wydziału Edukacji i Kultury Fizycznej Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach

a Miastem Ruda Śląska reprezentowanym przez:

Grażynę Dziedzic- Prezydenta Miasta Ruda Śląska

§ 1. §2 otrzymuje brzmienie: "Kształcenie zawodowe uczniów, o których mowa w §1 odbywać się będzie w Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej ul. Hallera 6, dla którego organem prowadzącym jest Miasto Ruda Śląska."

§ 2. §3 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

" ust. 1 Zleceniodawca zobowiązuje się do sfinansowania kosztów kształcenia obliczonego jako iloczyn zgłoszonej do udziału w kursie liczby uczniów i kosztu kształcenia jednego ucznia na 4 tygodniowym turnusie. Koszt kształcenia jednego ucznia ustala się w wysokości 265 zł.

ust. 2 Listę uczniów planowanych do kształcenia w roku szkolnym 2010/11 przedstawi Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Radzionkowie niezwłocznie po ukazaniu się niniejszego porozumienia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, zaś listę szczegółową wraz z załącznikiem stanowiącym skierowanie ucznia do kształcenia zawodowego w CKPiDZ w Rudzie Sląskiej - co najmniej 5 dni przed rozpoczęciem turnusu.

ust. 3 Zmiana liczby uczniów planowanych do kształcenia może nastąpić jedynie w drodze pisemnych uzgodnień pomiędzy Dyrektorem Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej, a Dyrektorem Zespołu Szkół Specjalnych w Radzionkowie."

§ 3. §4 otrzymuje brzmienie:

"ust.1 Należność za kształcenie, określoną wg zasad zawartych w §3, ust. 3 zostanie przekazana przez Zleceniodawcę po otrzymaniu faktury wystawionej przez działające w imieniu Zleceniobiorcy Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej na Powiat Tarnogórski, ul. Karłuszowiec 5, 42-600 Tarnowskie Góry, numer NIP 645 251 31 03.

ust.2 Zleceniodawca będzie przekazywał opłaty za każdy kurs, przelewem na konto: ING Bank Śląski 28 1050 1214 1000 0023 5340 4292."

§ 4. §5 otrzymuje nowe następujące brzmienie: "Zleceniobiorca oświadcza, że Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej każdorazowo po zakończeniu kursu przekaże Zespołowi Szkół Specjalnych w Radzionkowie wykaz przeszkolonych uczniów oraz zaświadczeń potwierdzających uczestnictwo ucznia w turnusie."

§ 5. Pozostałe postanowienia porozumienia pozostają bez zmian.

§ 6. Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 7. Aneks sporządza się w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach: po dwa dla każdej ze stron i jeden dla celów publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego na wniosek Powiatu Tarnogórskiego.

Członek Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach


Marian Szukalski


Naczelnik Wydziału Edukacji i Kultury Fizycznej Starostwa Powiatowego wTarnowskich Górach


Elżbieta Susek

Prezydent Miasta Ruda Sląska


Grażyna Dziedzic

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kratki.pl Marek Bal

Ekspert w dziedzinie wkładów kominkowych powietrznych, z płaszczem wodnym, pieców wolnostojących, biokominków, kratek kominkowych, obudów oraz elementów potrzebnych do montażu kominków.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »