| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Aneks nr 1 Burmistrza Miasta i Gminy Woźniki; Zarządu Powiatu w Lublińcu

z dnia 8 kwietnia 2011r.

do Porozumienia z dnia 29 września 2010 r

1) mgr inż. Joachima Smyłę - Starostę Lublinieckiego

2) mgr Tadeusza Koninę – Wicestarostę Lublinieckiego

zwanym dalej „Zarządem Powiatu”
a
Gminą Woźniki reprezentowaną przez:
Burmistrza – Alojzego Cichowskiego
zwaną dalej „Gminą”

§ 1.

Zmienia się § 3 pkt. 1 porozumienia z dnia 29 września 2010 r., w ten sposób, że dotychczasowy zapis

„W związku z realizacją zadania wymienionego w § 1 pkt. 1 Powiat udzieli pomocy celowej z budżetu na rok 2011 ze środków własnych Powiatu w kwocie 1 096 168,00 zł (słownie jeden milion dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sto sześćdziesiąt osiem złotych) z przeznaczeniem na realizację zadania po uchwaleniu budżetu powiatu na 2011 r. Dotacja zostanie przekazana według następującej klasyfikacji budżetowej: dział 600, rozdział 60014, paragraf 6610.”.

zastępuje się nowym brzmieniem:

„W związku z realizacją zadania wymienionego w § 1 pkt. 1 Powiat udzieli pomocy celowej z budżetu na rok 2011 ze środków własnych Powiatu w kwocie 628.589,86 zł (słownie sześćset dwadzieścia osiem tysięcy pięćset osiemdziesiąt dziewięć złotych 86/100) z przeznaczeniem na realizację zadania z budżetu powiatu na 2011 r. Dotacja zostanie przekazana według następującej klasyfikacji budżetowej: dział 600, rozdział 60014, paragraf 6610.”.

§ 2.

Pozostałe postanowienia porozumienia z dnia 29 września 2010 r. nie ulegają zmianie.

§ 3.

Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 4.

Aneks został sporządzony w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron oraz dla celów publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Starosta


mgr inż Joachim Smyła


Wicestarosta


mgr Tadeusz Konina

Burmistrz


Alojzy Cichowski

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Józef Edmund Nowicki

CONEXIS Kancelaria Zamówień Publicznych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »