| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/43/11 Rady Miejskiej w Łazach

z dnia 30 marca 2011r.

w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Łazy

Na podstawie art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( tekst jedn.: Dz. U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm. ) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwała określa wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Łazy.

§ 2. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości winien spełniać następujące wymagania:

1) w zakresie wyposażenia technicznego:

a) posiadać tytuł prawny do, co najmniej jednego zarejestrowanego i dopuszczonego do ruchu pojazdu do odbierania niesegregowanych odpadów komunalnych oraz selektywnie zbieranych rodzajów odpadów,

b) konstrukcja pojazdu powinna skutecznie uniemożliwiać pylenie, rozwiewanie, rozsypywanie lub rozlewanie transportowanych odpadów w czasie jazdy,

2) dysponować pojemnikami do zbierania odpadów komunalnych które:

a) wyposażone są w szczelną pokrywę zabezpieczającą zbierane odpady przed dostępem gryzoni, owadów i innych zwierząt oraz przed opadami atmosferycznymi,

b) posiadają minimalną pojemność wynikającą z odrębnych przepisów,

c) zawierają oznaczenie przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne,

d) zapewniają odpowiednią kolorystykę wynikającą z odrębnych przepisów.

3) dysponować pojemnikami lub workami do selektywnej zbiórki odpadów które:

a) wykonane są z materiału gwarantującego trwałość w trakcie zbierania oraz załadunku i transportu odpadów,

b) powinny mieć możliwość szczelnego zamknięcia bądź związania,

c) posiadają minimalną pojemność 0,12 m3, (dotyczy worków)

d) zawierają oznaczenie rodzaju odpadów oraz posiadają kolorystykę wynikającą z odrębnych przepisów.

4) posiadać zapewnienie o możliwości przekazania odpadów komunalnych do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, a w szczególności umowę zapewniającą dostawę śmieci do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych wskazanych w Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa Śląskiego.

5) posiadać tytuł prawny do nieruchomości gdzie znajdować się będzie baza transportowa dla posiadanych pojazdów.

§ 3. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych powinien spełniać następujące wymagania:

1) posiadać tytuł prawny do nieruchomości stanowiącej bazę transportową, wyposażoną w :

a) miejsce garażowe lub postojowe,

b) miejsce do mycia i dezynfekcji pojazdów do opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych; w przypadku braku wydzielonych miejsc do mycia i dezynfekcji pojazdów należy wykazać się dokumentami wskazującymi na korzystanie z usług firm specjalistycznych prowadzących taką działalność.

2) dysponować, co najmniej jednym pojazdem specjalistycznym, który:

a) spełnia wymagania dla pojazdów asenizacyjnych określone w odrębnych przepisach, który został zarejestrowany i dopuszczony do ruchu,

b) jest oznakowany w sposób trwały i widoczny umożliwiający identyfikację podmiotu świadczącego usługi.

3) posiadać dokument świadczący o gotowości odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łaz.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łazach


Maciej Kubiczek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Clever Investment

Księgowość Bliska Tobie

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »