| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/43/11 Rady Miejskiej w Łazach

z dnia 30 marca 2011r.

w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Łazy

Na podstawie art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( tekst jedn.: Dz. U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm. ) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwała określa wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Łazy.

§ 2. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości winien spełniać następujące wymagania:

1) w zakresie wyposażenia technicznego:

a) posiadać tytuł prawny do, co najmniej jednego zarejestrowanego i dopuszczonego do ruchu pojazdu do odbierania niesegregowanych odpadów komunalnych oraz selektywnie zbieranych rodzajów odpadów,

b) konstrukcja pojazdu powinna skutecznie uniemożliwiać pylenie, rozwiewanie, rozsypywanie lub rozlewanie transportowanych odpadów w czasie jazdy,

2) dysponować pojemnikami do zbierania odpadów komunalnych które:

a) wyposażone są w szczelną pokrywę zabezpieczającą zbierane odpady przed dostępem gryzoni, owadów i innych zwierząt oraz przed opadami atmosferycznymi,

b) posiadają minimalną pojemność wynikającą z odrębnych przepisów,

c) zawierają oznaczenie przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne,

d) zapewniają odpowiednią kolorystykę wynikającą z odrębnych przepisów.

3) dysponować pojemnikami lub workami do selektywnej zbiórki odpadów które:

a) wykonane są z materiału gwarantującego trwałość w trakcie zbierania oraz załadunku i transportu odpadów,

b) powinny mieć możliwość szczelnego zamknięcia bądź związania,

c) posiadają minimalną pojemność 0,12 m3, (dotyczy worków)

d) zawierają oznaczenie rodzaju odpadów oraz posiadają kolorystykę wynikającą z odrębnych przepisów.

4) posiadać zapewnienie o możliwości przekazania odpadów komunalnych do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, a w szczególności umowę zapewniającą dostawę śmieci do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych wskazanych w Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa Śląskiego.

5) posiadać tytuł prawny do nieruchomości gdzie znajdować się będzie baza transportowa dla posiadanych pojazdów.

§ 3. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych powinien spełniać następujące wymagania:

1) posiadać tytuł prawny do nieruchomości stanowiącej bazę transportową, wyposażoną w :

a) miejsce garażowe lub postojowe,

b) miejsce do mycia i dezynfekcji pojazdów do opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych; w przypadku braku wydzielonych miejsc do mycia i dezynfekcji pojazdów należy wykazać się dokumentami wskazującymi na korzystanie z usług firm specjalistycznych prowadzących taką działalność.

2) dysponować, co najmniej jednym pojazdem specjalistycznym, który:

a) spełnia wymagania dla pojazdów asenizacyjnych określone w odrębnych przepisach, który został zarejestrowany i dopuszczony do ruchu,

b) jest oznakowany w sposób trwały i widoczny umożliwiający identyfikację podmiotu świadczącego usługi.

3) posiadać dokument świadczący o gotowości odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łaz.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łazach


Maciej Kubiczek

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

KRAUSE LEGAL Kancelaria prawna

Nasza kancelaria świadczy wszechstronną pomoc prawną skierowaną do właścicieli firm rodzinnych oraz małych i średnich przedsiębiorstw.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »