| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | WIDEOAKADEMIA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/44/11 Rady Miejskiej w Łazach

z dnia 30 marca 2011r.

w sprawie określenia wymagań jakie musi spełniać przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

Na podstawie art. 7 ust. 3 w związku z art. 7 ust. 1 pkt. 3 i 4 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008, z późn. zm. ) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwała określa wymagania dla przedsiębiorców ubiegających się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

§ 2. Przedsiębiorca, ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami musi spełniać następujące wymagania:

1) posiadać specjalistyczne środki i urządzenia przy pomocy których zwierzęta będą wyłapywane, w sposób niepowodujący zagrożenia dla ich życia i zdrowia,

2) posiadać pojazd, przystosowany do przewozu wyłapanych zwierząt, o odpowiedniej powierzchni i kubaturze, posiadający zadaszenie i ściany izolowane w celu zabezpieczenia zwierząt przed warunkami atmosferycznymi, odpowiednią wentylację, podłogę z nawierzchnią zapewniającą przyczepność kończyn oraz umożliwiającą utrzymanie higieny, oznakowany w sposób umożliwiający identyfikację świadczącego usługi,

3) posiadać decyzję Powiatowego Lekarza Weterynarii stwierdzającą spełnienie wymagań weterynaryjnych określonych dla środków transportu zwierząt zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2008 r. Nr 213, poz. 1342 ze zm. )

4) udokumentować gotowość przyjęcia wyłapanych zwierząt przez schronisko, z którym przedsiębiorca posiada umowę lub do którego posiada tytuł prawny,

5) posiadać pomieszczenia do tymczasowego przetrzymywania wyłapanych zwierząt na okres zanim zostaną dostarczone do schroniska.

§ 3. Przedsiębiorca, ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na działalność w zakresie prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt powinien spełniać następujące wymagania:

1) posiadać tytuł prawny do nieruchomości, na której ma być prowadzona działalność, a nieruchomość ta winna spełniać następujące wymagania:

a) winna być zlokalizowana w miejscu oddalonym co najmniej o 200 m od siedzib ludzkich, rzeźni, ubojni, targów i innych miejsc gromadzenia zwierząt oraz obiektów budowlanych przetwórstwa rolno-spożywczego, zakładów utylizacji i wytwórni pasz,

b) winna być ogrodzona,

c) posiadać zadaszony obiekt z odpowiednio wydzielonymi boksami (osobno dla samców, samic, samic z oseskami, młodych zwierząt oddzielonych od matek), w których będą przebywać bezdomne zwierzęta, w sposób chroniący je przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi,

d) pomieszczenia lub boksy dla zwierząt powinny być oddzielone przegrodami (wykonane z materiałów łatwych do mycia i odkażania ) w sposób uniemożliwiający ucieczkę zwierząt,

e) dysponować pomieszczeniem do badania zwierząt i zabiegów weterynaryjnych,

f) pomieszczenia lub boksy przeznaczone na kwarantannę dla zwierząt przyjmowanych do schroniska powinny być wyodrębnione,

g) posiadać odrębne pomieszczenia dla zwierząt chorych lub podejrzanych o chorobę,

h) posiadać pomieszczenia do przygotowywania i przechowywania karmy zwierzęcej.

2) posiadać umowę z lekarzem weterynarii potwierdzającą gotowość świadczenia usług weterynaryjnych w schronisku,

3) posiadać umowę na odbiór i utylizację padłych zwierząt z firmą posiadającą stosowne zezwolenie,

4) posiadać chłodnię do czasowego przechowywania zwłok zwierzęcych.

§ 4. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części powinien spełniać następujące wymagania:

1) posiadać tytuł prawny do nieruchomości, na której ma być prowadzona działalność, z tym, że nieruchomość taka musi znajdować się w odległości co najmniej 500 m od siedzib ludzkich,

2) posiadać urządzenia i środki służące do grzebania zwłok zwierzęcych lub piec do spalania zwłok zwierzęcych i ich części,

3) posiadać chłodnię do czasowego przetrzymywania zwłok zwierzęcych,

4) posiadać urządzenia do gromadzenia, bądź przechowywania odpadów powstałych w procesie spalania zwłok zwierzęcych lub posiadać umowę gwarantującą odbiór powstałych odpadów,

5) posiadać środki niezbędne do dezynfekcji zwłok zwierzęcych i ich części przed zagrzebaniem,

6) prowadzić działalność w miejscu ogrodzonym i zabezpieczonym przed dostępem osób postronnych oraz zlokalizowane na terenie zgodnym z planem zagospodarowania przestrzennego.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łaz.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łazach


Maciej Kubiczek

reklama

POLECANE

ARTYKUŁ PARTNERSKI

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna "Świeca i Wspólnicy"

Kancelaria Prawna „Świeca i Wspólnicy” Sp. k. jest podmiotem intensywnie rozwijającym się na polskim oraz międzynarodowym rynku usług prawnych. Wyróżnia się przede wszystkim postępowym działaniem, które ma na celu zapewnienie kompleksowego wsparcia prawnego oraz biznesowego zarówno dla przedsiębiorców, jak i klientów indywidualnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »