| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/44/11 Rady Miejskiej w Łazach

z dnia 30 marca 2011r.

w sprawie określenia wymagań jakie musi spełniać przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

Na podstawie art. 7 ust. 3 w związku z art. 7 ust. 1 pkt. 3 i 4 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008, z późn. zm. ) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwała określa wymagania dla przedsiębiorców ubiegających się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

§ 2. Przedsiębiorca, ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami musi spełniać następujące wymagania:

1) posiadać specjalistyczne środki i urządzenia przy pomocy których zwierzęta będą wyłapywane, w sposób niepowodujący zagrożenia dla ich życia i zdrowia,

2) posiadać pojazd, przystosowany do przewozu wyłapanych zwierząt, o odpowiedniej powierzchni i kubaturze, posiadający zadaszenie i ściany izolowane w celu zabezpieczenia zwierząt przed warunkami atmosferycznymi, odpowiednią wentylację, podłogę z nawierzchnią zapewniającą przyczepność kończyn oraz umożliwiającą utrzymanie higieny, oznakowany w sposób umożliwiający identyfikację świadczącego usługi,

3) posiadać decyzję Powiatowego Lekarza Weterynarii stwierdzającą spełnienie wymagań weterynaryjnych określonych dla środków transportu zwierząt zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2008 r. Nr 213, poz. 1342 ze zm. )

4) udokumentować gotowość przyjęcia wyłapanych zwierząt przez schronisko, z którym przedsiębiorca posiada umowę lub do którego posiada tytuł prawny,

5) posiadać pomieszczenia do tymczasowego przetrzymywania wyłapanych zwierząt na okres zanim zostaną dostarczone do schroniska.

§ 3. Przedsiębiorca, ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na działalność w zakresie prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt powinien spełniać następujące wymagania:

1) posiadać tytuł prawny do nieruchomości, na której ma być prowadzona działalność, a nieruchomość ta winna spełniać następujące wymagania:

a) winna być zlokalizowana w miejscu oddalonym co najmniej o 200 m od siedzib ludzkich, rzeźni, ubojni, targów i innych miejsc gromadzenia zwierząt oraz obiektów budowlanych przetwórstwa rolno-spożywczego, zakładów utylizacji i wytwórni pasz,

b) winna być ogrodzona,

c) posiadać zadaszony obiekt z odpowiednio wydzielonymi boksami (osobno dla samców, samic, samic z oseskami, młodych zwierząt oddzielonych od matek), w których będą przebywać bezdomne zwierzęta, w sposób chroniący je przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi,

d) pomieszczenia lub boksy dla zwierząt powinny być oddzielone przegrodami (wykonane z materiałów łatwych do mycia i odkażania ) w sposób uniemożliwiający ucieczkę zwierząt,

e) dysponować pomieszczeniem do badania zwierząt i zabiegów weterynaryjnych,

f) pomieszczenia lub boksy przeznaczone na kwarantannę dla zwierząt przyjmowanych do schroniska powinny być wyodrębnione,

g) posiadać odrębne pomieszczenia dla zwierząt chorych lub podejrzanych o chorobę,

h) posiadać pomieszczenia do przygotowywania i przechowywania karmy zwierzęcej.

2) posiadać umowę z lekarzem weterynarii potwierdzającą gotowość świadczenia usług weterynaryjnych w schronisku,

3) posiadać umowę na odbiór i utylizację padłych zwierząt z firmą posiadającą stosowne zezwolenie,

4) posiadać chłodnię do czasowego przechowywania zwłok zwierzęcych.

§ 4. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części powinien spełniać następujące wymagania:

1) posiadać tytuł prawny do nieruchomości, na której ma być prowadzona działalność, z tym, że nieruchomość taka musi znajdować się w odległości co najmniej 500 m od siedzib ludzkich,

2) posiadać urządzenia i środki służące do grzebania zwłok zwierzęcych lub piec do spalania zwłok zwierzęcych i ich części,

3) posiadać chłodnię do czasowego przetrzymywania zwłok zwierzęcych,

4) posiadać urządzenia do gromadzenia, bądź przechowywania odpadów powstałych w procesie spalania zwłok zwierzęcych lub posiadać umowę gwarantującą odbiór powstałych odpadów,

5) posiadać środki niezbędne do dezynfekcji zwłok zwierzęcych i ich części przed zagrzebaniem,

6) prowadzić działalność w miejscu ogrodzonym i zabezpieczonym przed dostępem osób postronnych oraz zlokalizowane na terenie zgodnym z planem zagospodarowania przestrzennego.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łaz.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łazach


Maciej Kubiczek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Ltdconsulting.pl

Biuro księgowe wzbogacone o doradztwo i consulting gospodarczy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »