| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Aneks nr 1 Zarządu Powiatu w Bielsku-Białej; Zarządu Powiatu Żywieckiego

z dnia 17 marca 2011r.

do Porozumienia zawartego w dniu 1 lipca 2010 roku

zawarty w dniu 17 marca 2011 roku pomiędzy:

Powiatem Bielskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w Bielsku-Białej, w imieniu którego działają:

1. Starosta Bielski – Andrzej Płonka,

2. Wicestarosta Bielski – Grzegorz Szetyński,

z kontrasygnatą Skarbnika Powiatu – Bożeny Rawickiej

a Powiatem Żywieckim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w Żywcu, w imieniu którego działają:

1. Starosta Żywiecki – Andrzej Zieliński,

2. Wicestarosta Żywiecki – Andrzej Kalata,

z kontrasygnatą Skarbnika Powiatu – Elżbiety Wątroba

§ 1.

W Porozumieniu zawartym w dniu 1 lipca 2010 roku, strony wprowadzają następujące zmiany:

1. W § 2:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie: „ Kwota ustalona zgodnie z ust. 2 w roku 2011 wynosi 29 041,93 zł.”

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie: „O faktycznie planowanej wysokości kosztów, o których mowa w ust. 3 Powiat Bielski poinformuje Powiat Żywiecki w formie pisemnej w terminie do 15 stycznia danego roku”.

2. W § 3:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Koszt wydania jednej opinii w 2011 roku wynosi 126,24 zł.”

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie: „Kalkulacja kosztów wydania jednej opinii, będzie podawana przez Powiat Bielski w formie pisemnej w terminie do dnia 20 października poprzedzającego rok planowany.”

§ 2.

W roku 2011 kwoty należne Powiatowi Bielskiemu za realizację procedur adopcyjnych od miesiąca stycznia do ostatniego dnia miesiąca w którym podpisany zostanie niniejszy Aneks zostaną przekazane przez Powiat Żywiecki w terminie do 7 dni od dnia podpisania Aneksu.

§ 3.

Pozostałe postanowienia Porozumienia pozostają bez zmian.

§ 4.

Aneks wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku.


§ 5.

Aneks sporządzono w sześciu jednobrzmiących egzemplarzach, w tym trzy egzemplarze dla Powiatu Bielskiego, dwa egzemplarze dla Powiatu Żywieckiego oraz jeden dla Wojewody Śląskiego w celu publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Starosta


Andrzej Płonka


Wicestarosta


Grzegorz Szetyński

Starosta


Andrzej Zieliński


Wicestarosta


Andrzej Kalata


Skarbnik Powiatu


Bożena Rawicka


Skarbnik Powiatu


Elżbieta Wątroba

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Aleksandra Chołub

Kancelaria Adwokacka Aleksandra Chołub

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »