| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Aneks nr 1 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego; Zarządu Powiatu w Bielsku-Białej

z dnia 22 marca 2011r.

do Porozumienia zawartego w dniu 16 lipca 2010 roku

zawarty w dniu 22 marca 2011 roku pomiędzy:

Powiatem Bielskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w Bielsku-Białej, w imieniu którego działają:

1. Starosta Bielski – Andrzej Płonka,

2. Wicestarosta Bielski – Grzegorz Szetyński,

a Powiatem Pszczyńskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w Pszczynie, w imieniu którego działają:

1. Starosta Pszczyński – Paweł Sadza,

2. Wicestarosta Pszczyński – Henryk Kolarczyk,

§ 1.

W Porozumieniu zawartym w dniu 16 lipca 2010 roku, strony wprowadzają następujące zmiany:

1. W § 2:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:„ Kwota ustalona zgodnie z ust. 2 w roku 2011 wynosi 20 639,20 zł.”

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:„O faktycznie planowanej wysokości kosztów, o których mowa w ust. 3 Powiat Bielski poinformuje Powiat Pszczyński w formie pisemnej w terminie do 15 stycznia danego roku”.

2. W § 3:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:„Koszty, o których mowa w ust. 1 w 2011 roku wynoszą odpowiednio: 1) Koszt szkolenia jednej rodziny zgłaszającej gotowość do pełnienia funkcji rodziny zastępczej albo prowadzenia placówki rodzinnej wynosi 1115,12 zł. 2) Koszt szkolenia uzupełniającego dla kandydatów do pełnienia funkcji zawodowych niespokrewnionych z dzieckiem rodzin zastępczych wynosi 462,88 zł. 3) Koszt wydania jednej opinii kandydatom do pełnienia funkcji rodziny zastępczej o spełnianiu przez nich warunków, a kandydatom do prowadzenia placówki rodzinnej o posiadaniu odpowiedniego przygotowania wynosi 126,24 zł.”

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:„Kalkulacja kosztów szkoleń i wydania jednej opinii, o których mowa w ust. 1 i ust. 2 będzie podawana przez Powiat Bielski w formie pisemnej w terminie do dnia 20 października poprzedzającego rok planowany.”

§ 2.

W roku 2011 różnica pomiędzy środkami przekazanymi przez Powiat Pszczyński za realizację procedur adopcyjnych od miesiąca stycznia do dnia podpisania niniejszego Aneksu a środkami faktycznie należnymi za ten okres Powiatowi Bielskiemu zostanie ujęta w pierwszej nocie księgowej wystawionej po podpisaniu niniejszego Aneksu.

§ 3.

Pozostałe postanowienia Porozumienia pozostają bez zmian.

§ 4.

Aneks wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku.

§ 5.

Aneks sporządzono w sześciu jednobrzmiących egzemplarzach, w tym trzy egzemplarze dla Powiatu Bielskiego, dwa egzemplarze dla Powiatu Pszczyńskiego oraz jeden dla Wojewody Śląskiego w celu publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Starosta


Andrzej Płonka


Wicestarosta


Grzegorz Szetyński

Starosta


Paweł Sadza


Wicestarosta


Henryk Kolarczyk

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

TMF Poland sp. z o.o.

globalny dostawca usług administracyjnych dla firm z zakresu księgowości, usług kadrowo-płacowych i usług sekretarskich

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »