| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Aneks nr 1 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego; Zarządu Powiatu w Bielsku-Białej

z dnia 22 marca 2011r.

do Porozumienia zawartego w dniu 16 lipca 2010 roku

zawarty w dniu 22 marca 2011 roku pomiędzy:

Powiatem Bielskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w Bielsku-Białej, w imieniu którego działają:

1. Starosta Bielski – Andrzej Płonka,

2. Wicestarosta Bielski – Grzegorz Szetyński,

a Powiatem Pszczyńskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w Pszczynie, w imieniu którego działają:

1. Starosta Pszczyński – Paweł Sadza,

2. Wicestarosta Pszczyński – Henryk Kolarczyk,

§ 1.

W Porozumieniu zawartym w dniu 16 lipca 2010 roku, strony wprowadzają następujące zmiany:

1. W § 2:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:„ Kwota ustalona zgodnie z ust. 2 w roku 2011 wynosi 20 639,20 zł.”

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:„O faktycznie planowanej wysokości kosztów, o których mowa w ust. 3 Powiat Bielski poinformuje Powiat Pszczyński w formie pisemnej w terminie do 15 stycznia danego roku”.

2. W § 3:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:„Koszty, o których mowa w ust. 1 w 2011 roku wynoszą odpowiednio: 1) Koszt szkolenia jednej rodziny zgłaszającej gotowość do pełnienia funkcji rodziny zastępczej albo prowadzenia placówki rodzinnej wynosi 1115,12 zł. 2) Koszt szkolenia uzupełniającego dla kandydatów do pełnienia funkcji zawodowych niespokrewnionych z dzieckiem rodzin zastępczych wynosi 462,88 zł. 3) Koszt wydania jednej opinii kandydatom do pełnienia funkcji rodziny zastępczej o spełnianiu przez nich warunków, a kandydatom do prowadzenia placówki rodzinnej o posiadaniu odpowiedniego przygotowania wynosi 126,24 zł.”

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:„Kalkulacja kosztów szkoleń i wydania jednej opinii, o których mowa w ust. 1 i ust. 2 będzie podawana przez Powiat Bielski w formie pisemnej w terminie do dnia 20 października poprzedzającego rok planowany.”

§ 2.

W roku 2011 różnica pomiędzy środkami przekazanymi przez Powiat Pszczyński za realizację procedur adopcyjnych od miesiąca stycznia do dnia podpisania niniejszego Aneksu a środkami faktycznie należnymi za ten okres Powiatowi Bielskiemu zostanie ujęta w pierwszej nocie księgowej wystawionej po podpisaniu niniejszego Aneksu.

§ 3.

Pozostałe postanowienia Porozumienia pozostają bez zmian.

§ 4.

Aneks wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku.

§ 5.

Aneks sporządzono w sześciu jednobrzmiących egzemplarzach, w tym trzy egzemplarze dla Powiatu Bielskiego, dwa egzemplarze dla Powiatu Pszczyńskiego oraz jeden dla Wojewody Śląskiego w celu publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Starosta


Andrzej Płonka


Wicestarosta


Grzegorz Szetyński

Starosta


Paweł Sadza


Wicestarosta


Henryk Kolarczyk

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Grupa TENSE

Interaktywna agencja reklamowa – specjalista w zakresie inbound marketingu.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »