| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VII/84/2011 Rady Miejskiej w Gliwicach

z dnia 14 kwietnia 2011r.

w sprawie stawek opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest jednostka samorządu terytorialnego, zlokalizowanych na liniach komunikacyjnych na obszarze miasta Gliwice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z poźn. zm.) oraz art. 16 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. 2011 Nr. 5 poz. 13)

Rada Miejska w Gliwicach

uchwala:

§ 1.

Korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych lub dworców, stanowiących własność lub będących w zarządzie miasta Gliwice, zlokalizowanych na liniach komunikacyjnych na obszarze miasta Gliwice jest odpłatne.

§ 2.

1. Opłata pobierana jest miesięcznie za każde zatrzymanie środka transportu na przystanku, zintegrowanym węźle przesiadkowym lub dworcu.

2. Liczba zatrzymań na przystanku lub dworcu ustalana jest na podstawie rozkładu jazdy stanowiącego załącznik do zezwolenia, zaświadczenia lub potwierdzenia zgłoszenia przewozów, o którym mowa w ustawie z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym.

3. Opłata miesięczna stanowi iloczyn ilości zatrzymań w ciągu miesiąca oraz stawki opłaty jednostkowej za zatrzymanie na przystanku lub dworcu, określonej w § 3.

§ 3.

1. Jednostkowa stawka opłaty za zatrzymanie na przystanku/dworcu wynosi netto:

a) 0,05 zł za każde zatrzymanie na przystanku lub w zintegrowanym węźle przesiadkowym,

b) 1 zł za każde zatrzymanie na dworcu,

2. Zatrzymanie na przystanku na żądanie jest wolne od opłaty.

§ 4.

Opłaty miesięczne płatne są na podstawie faktury VAT wystawionej przez Urząd Miejski w Gliwicach w ciągu 14-dni od daty jej wystawienia na rachunek bankowy o numerze konta 03 1050 1230 1000 0022 7694 9514 lub gotówką w kasie Urzędu Miejskiego

§ 5.

Każda zmiana rozkładu jazdy związana ze zmianą liczby zatrzymań środków transportowych na przystankach wymaga powiadomienia Urzędu Miasta celem aktualizacji wysokości opłaty miesięcznej.

§ 6.

Stawki opłat określone w § 3 będą automatycznie waloryzowane od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym została ogłoszona ustawa budżetowa na zasadach określonych w art. 16 ust. 6 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. 2011 Nr. 5 poz. 13).

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gliwice zobowiązując go do ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2011 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Gliwicach


Zbigniew Wygoda

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Ministerstwo Finansów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »