| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/35/2011 Rady Gminy Porąbka

z dnia 30 marca 2011r.

w sprawie dokonania zmian w Uchwale nr XX/118/04 Rady Gminy Porąbka z dnia 30 sierpnia 2004r. w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Porąbce

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i 2 pkt 2, art. 41 ust.1, art 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tj. - Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm./, w związku z art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej /tj.- Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362 z póź. zm./

Rada Gminy Porąbka
uchwala, co następuje:

§ 1. W Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Spolecznej w Porąbce, stanowiącym załącznik do Uchwały Nr XX/118/04 Rady Gminy Poorąbka z dnia 30 sierpnia 2004r. dokonuje się następującej zmiany:

1) w paragrafie 4 dodaje się nowy pkt "4" o treści:

"4) zadania wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie"

2) w paragrafie 5 pkt 1 dodaje się zapis oznaczony literą "t"

"t) opracowywanie gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinire oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie."

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Porąbka oraz Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Porąbce.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i podlega ogłoszeniu w miejscach zwyczajowo przyjetych na terenie gminy.

Wiceprzewodniczący Rady


Grzegorz Filarski

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Piotr Łukasik

Prawnik, doktorant

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »