| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IX/58/2011 Rady Miejskiej w Żywcu

z dnia 28 kwietnia 2011r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/211/2008 Rady Miejskiej w Żywcu z dnia 24 kwietnia 2008r.w sprawie ustalenia Regulaminu przewozu osób, rzeczy, bagażu ręcznego i zwierząt autobusami Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Żywcu Sp. z o.o. od dnia 1 czerwca 2008r

Działając na podstawie art. 40 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001r., nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w związku z art. 15 ust.5 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. prawo przewozowe (tj. Dz. U. z 2000r. nr 50, poz. 601 z późn.zm.) oraz art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011r. nr 45, poz. 236), Rada Miejska w Żywcu uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXV/211/2008 Rady Miejskiej w Żywcu z dnia 24 kwietnia 2008r. w sprawie ustalenia Regulaminu przewozu osób, rzeczy, bagażu ręcznego i zwierząt autobusami Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Żywcu Sp. z o.o. od dnia 1 czerwca 2008r. wprowadza się następujące zmiany:

1) W Załączniku Nr 1 pt.: Regulamin przewozu osób, rzeczy, bagażu ręcznego i zwierząt autobusami Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Żywcu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością:

a) § 8 otrzymuje brzmienie:

„1. Wsiadanie do autobusu i wysiadanie z niego dozwolone jest tylko na przystankach i po całkowitym zatrzymaniu się autobusu.

2. W celach porządkowych, wsiadanie do autobusu odbywa się przednimi drzwiami.

3. Wsiadanie do autobusu na przystankach końcowych dozwolone jest dopiero po zakończeniu czynności związanych ze zmianą kierunku jazdy.

4. Kierowca autobusu po zakończeniu czynności związanych ze zmianą kierunku jazdy obowiązany jest niezwłocznie podjechać autobusem do przystanku dla wsiadających w celu umożliwienia osobom oczekującym na przystanku zajęcia miejsca w autobusie (z wyjątkiem przerw na spożycie posiłków lub awarii).

5. Kierowca autobusu obowiązany jest ruszyć z przystanku po uprzednim sprawdzeniu, ze wszystkie osoby wsiadające są wewnątrz autobusu, a wysiadające opuściły autobus.”

b) § 21 otrzymuje brzmienie:

„1. Pasażer obowiązany jest na wezwanie kontrolera biletów lub osoby upoważnionej do kontroli okazać:

a) ważny bilet,

b) w przypadku posiadania ulgi do przejazdu - ważny bilet ulgowy i dokument uprawniający do ulgi,

c) w przypadku przejazdu bezpłatnego - dokument uprawniający do takiego przejazdu.

2. W razie stwierdzenia braku odpowiedniego biletu lub dokumentu uprawniającego do bezpłatnego bądź ulgowego przejazdu i za naruszenie § 17 tj. zabierania ze sobą do autobusu zwierząt i rzeczy wyłączonych z przewozu, kontroler lub osoba upoważniona do kontroli pobiera opłatę dodatkową.

3. W przypadku odmowy uiszczenia żądanej opłaty kontroler lub osoba upoważniona do kontroli biletów wzywa pasażera do okazania dokumentu umożliwiającego stwierdzenie tożsamości i na jego podstawie sporządza protokół stanowiący dowód jazdy bez ważnego biletu.

4. W razie niezapłacenia należności i nieokazania dokumentu – kontroler lub osoba upoważniona do kontroli ma prawo ująć podróżnego i niezwłocznie oddać go w ręce Policji lub innych organów porządkowych.

5. W przypadku, o którym mowa w pkt 4, podróżny obowiązany jest pozostać w miejscu przeprowadzania kontroli albo w innym miejscu wskazanym przez kontrolera lub osobę upoważnioną do kontroli do czasu przybycia funkcjonariusza Policji lub innych organów porządkowych.”

c) § 22 otrzymuje brzmienie:

„Osobami upoważnionym do kontroli biletów są kierowca autobusu, kontrolerzy biletów lub osoby upoważnione legitymujące się identyfikatorem umieszczonym w widocznym miejscu.”

§ 2. Pozostałe postanowienia Uchwały Nr XXV/211/2008 Rady Miejskiej w Żywcu z dnia 24 kwietnia 2008r. nie ulegają zmianie.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Żywca oraz Prezesowi Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Żywcu Sp. z o.o.

§ 4. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym woj. śląskiego i wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2011r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Żywcu


Krzysztof Greń

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Controlling i Zarządzanie

Controlling i Zarządzanie to fachowy magazyn kierowany do profesjonalistów rachunkowości zarządczej, controllingu, analizy finansowej i sprawozdawczości zewnętrznej.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »