| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IX/67/2011 Rady Miejskiej w Żywcu

z dnia 28 kwietnia 2011r.

w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Żywcu nr XXXIX/302/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Żywiec

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit. a i art.40 ust.1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.) oraz art.37, art.45, art.68 ust.1 i art.84 ust.3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.), RADA MIEJSKA W ŻYWCU u c h w a l a co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Miejskiej w Żywcu nr XXXIX/302/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Żywiec zmienia się § 8, który otrzymuje brzmienie:

"1. Wyraża się zgodę Burmistrzowi Miasta na odpłatne obciążanie nieruchomości służebnościami gruntowymi na rzecz właścicieli innych nieruchomości (nieruchomości władnących) oraz służebnościami przesyłu na rzecz przedsiębiorców, którzy zamierzają wybudować lub których własność stanowią urządzenia służące do doprowadzenia lub odprowadzenia płynów, pary, gazu, energii elektrycznej oraz inne urządzenia podobne nie stanowiące części składowych nieruchomości.

2. Ustanowienie służebności gruntowej oraz służebności przesyłu nie może znacznie utrudniać korzystania z nieruchomości obciążonej.

3. Obciążenie nieruchomości gminnych służebnościami gruntowymi i służebnościami przesyłu następuje za wynagrodzeniem ustalonym w wysokości nie niższej niż w operacie szacunkowym, sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego, płatnym jednorazowo, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustępie 4 i 5 niniejszego paragrafu.

4. Obciążenie nieruchomości gminnych służebnościami gruntowymi następuje nieodpłatnie jeżeli właścicielem nieruchomości władnącej jest Skarb Państwa, inna jednostka samorządu terytorialnego bądź spółka komunalna z większościowym udziałem Gminy Żywiec.

5. Obciążenie nieruchomości gminnych służebnościami przesyłu następuje nieodpłatnie na rzecz spółek z większościowym udziałem Gminy Żywiec oraz na rzecz Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu, a także w przypadku, gdy urządzenia, o których mowa w ust. 1 po zrealizowaniu inwestycji podlegają nieodpłatnemu przekazaniu przez przedsiębiorcę Gminie Żywiec lub spółce z większościowym udziałem Gminy Żywiec.

6. Ustanowienie służebności gruntowej i służebności przesyłu nastąpi umową w formie aktu notarialnego, przy czym koszty sporządzenia operatu szacunkowego, koszty związane z zawarciem umowy oraz koszty wpisu do ksiąg wieczystych ponosić będzie właściciel nieruchomości władnącej lub przedsiębiorca o którym mowa w ust. 1.”

§ 2. Pozostałe postanowienia uchwały nie ulegają zmianie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Żywcu


Krzysztof Greń

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marek Jurkiewicz

General Manager infoPraca (Grupo Intercom).

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »