| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/30/2011 Rady Gminy Chybie

z dnia 19 kwietnia 2011r.

w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę Chybie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 6 ust. 1 pkt 2 i art. 14 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) RADA GMINY CHYBIE uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Bezpłatne nauczanie, wychowanie i opieka w przedszkolach prowadzonych przez gminę Chybie realizowane jest w czasie 5 godzin dziennie:

1) w Przedszkolu Publicznym w Chybiu – od godz. 7.00 do godz. 12.00,

2) w Przedszkolu Publicznym w Mnichu – od godz. 7.00 do godz. 12.00,

3) w Zespole Szkolno-Przedszkolnym, Przedszkole Publiczne w Zaborzu – od godz. 8.30 do godz. 13.30.

2. Opłata za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym wymiar zajęć, o którym mowa w ust. 1 wynosi:

1) 3,00 zł – za pierwszą godzinę zajęć opiekuńczo-dydaktyczno-wychowawczych;

2) 2,00 zł – za drugą godzinę zajęć opiekuńczo-dydaktyczno-wychowawczych;

3) 1,00 zł – za trzecią i kolejne godziny zajęć opiekuńczo-dydaktyczno-wychowawczych.

§ 2. 1. Zwalnia się z opłaty za świadczenia, o których mowa w § 1 ust. 2 rodziców (prawnych opiekunów) dziecka z odroczonym obowiązkiem szkolnym.

2. Obniża się o 50 % opłatę, o której mowa w § 1 ust. 2 za trzecie i kolejne dziecko w przypadku, gdy do przedszkola w tym samym roku szkolnym uczęszcza troje lub więcej dzieci z tej samej rodziny i wszystkie korzystają ze świadczeń udzielanych w czasie przekraczającym wymiar zajęć, o którym mowa w § 1 ust. 1.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chybie.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XX/163/08 Rady Gminy Chybie z dnia 16 września 2008 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia prowadzonych przez gminę Chybie przedszkoli publicznych.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 września 2011 r.

Przewodniczacy RG Chybie


Mirosław Wardas

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

POLAUDIT Sp. z o. o.

Podatki, rachunkowość, audyt

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »