| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/30/2011 Rady Gminy Chybie

z dnia 19 kwietnia 2011r.

w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę Chybie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 6 ust. 1 pkt 2 i art. 14 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) RADA GMINY CHYBIE uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Bezpłatne nauczanie, wychowanie i opieka w przedszkolach prowadzonych przez gminę Chybie realizowane jest w czasie 5 godzin dziennie:

1) w Przedszkolu Publicznym w Chybiu – od godz. 7.00 do godz. 12.00,

2) w Przedszkolu Publicznym w Mnichu – od godz. 7.00 do godz. 12.00,

3) w Zespole Szkolno-Przedszkolnym, Przedszkole Publiczne w Zaborzu – od godz. 8.30 do godz. 13.30.

2. Opłata za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym wymiar zajęć, o którym mowa w ust. 1 wynosi:

1) 3,00 zł – za pierwszą godzinę zajęć opiekuńczo-dydaktyczno-wychowawczych;

2) 2,00 zł – za drugą godzinę zajęć opiekuńczo-dydaktyczno-wychowawczych;

3) 1,00 zł – za trzecią i kolejne godziny zajęć opiekuńczo-dydaktyczno-wychowawczych.

§ 2. 1. Zwalnia się z opłaty za świadczenia, o których mowa w § 1 ust. 2 rodziców (prawnych opiekunów) dziecka z odroczonym obowiązkiem szkolnym.

2. Obniża się o 50 % opłatę, o której mowa w § 1 ust. 2 za trzecie i kolejne dziecko w przypadku, gdy do przedszkola w tym samym roku szkolnym uczęszcza troje lub więcej dzieci z tej samej rodziny i wszystkie korzystają ze świadczeń udzielanych w czasie przekraczającym wymiar zajęć, o którym mowa w § 1 ust. 1.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chybie.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XX/163/08 Rady Gminy Chybie z dnia 16 września 2008 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia prowadzonych przez gminę Chybie przedszkoli publicznych.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 września 2011 r.

Przewodniczacy RG Chybie


Mirosław Wardas

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Polskie Centrum Promocji Miedzi (PCPM)

(PCPM)

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »