| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/83/11 Rady Miasta Knurów

z dnia 20 kwietnia 2011r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/396/2004 Rady Miasta Knurów z dnia 18 listopada 2004 r. w sprawie zasad udzielania dotacji niepublicznym przedszkolom z budżetu Miasta Knurów

Na podstawie art. 90 ust. 1, 2b, 3c, 3e-f, 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty j. t. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami) , art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) na wniosek Prezydenta

Rada Miasta
Knurów uchwala:

§ 1

W Uchwale Nr XXVII/396/2004 Rady Miasta Knurów z dnia 18 listopada 2004 r. w sprawie zasad udzielania dotacji niepublicznym przedszkolom z budżetu Miasta Knurów wprowadza się zmiany:

1. W § 3 ust. 2 pkt. 1) otrzymuje następujące nowe brzmienie:

„1) w wysokości 75 % ustalonych w budżecie Gminy Knurów wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na jednego ucznia z wyłączeniem dzieci niepełnosprawnych,”.

2. § 5 otrzymuje następujące nowe brzmienie:

„1. Prawidłowość wykorzystania dotacji przez niepubliczne przedszkola podlega kontroli.

2. Kontroli podlega w szczególności:

1) zgodność ze stanem faktycznym danych podawanych przez osobę prowadzącą niepubliczne przedszkole w tym przede wszystkim liczby wychowanków,

2) fakt wykorzystania dotacji wyłącznie na pokrycie wydatków bieżących niepublicznego przedszkola.

3. Kontroli dokonują osoby upoważnione przez Prezydenta Miasta. Osoby takie mają prawo wstępu do niepublicznych przedszkoli oraz wglądu do prowadzonej przez nie dokumentacji organizacyjnej, finansowej i dokumentacji przebiegu nauczania.

4. Wyniki kontroli, o której mowa w ust. 2 przedstawia się Prezydentowi Miasta w terminie do 14 dni od daty jej zakończenia”.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Knurów.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, nie wcześniej niż od dnia 01 stycznia 2012 roku.

Przewodniczący Rady


Jan Trzęsiok

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Ecovis System Rewident Sp. z o.o.

Ecovis System Rewident Sp. z o.o. to niezawodny partner dostarczający kompleksowe rozwiązania z zakresu audytu, księgowości, doradztwa podatkowego oraz kadr i płac. Firma istnieje na polskim rynku od 1995 r.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »