| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VIII/52/11 Rady Gminy Świnna

z dnia 18 marca 2011r.

w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin nauczycieli zajmujących stanowisko kierownicze w szkołach , zespołach szkolno - przedszkolnych i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Świnna oraz ustalania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin niektórych nauczycieli

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 art. 40, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z p.zm.) oraz art. 42 ust. 6, art. 42 ust. 7 pkt 2 i 3 w związku z art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (t.j. Dz..U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674 z p.zm.)

Rada Gminy Świnna uchwala, co następuje:

§ 1. Nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach, zespołach szkolno - przedszkolnych i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Świnna obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych określony w art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, o liczbę godzin zajęć stanowiącą różnicę między obowiązującym nauczyciela tygodniowym wymiarem zajęć a wymiarem określonym w § 2 niniejszej uchwały:

§ 2. Ustala się dla dyrektorów szkół, zespołów szkolno przedszkolnych oraz przedszkoli tygodniowy wymiar zajęć w następującej wysokości:

LP.

Stanowisko kierownicze

Tygodniowy wymiar zajęć

1.

Dyrektor szkoły, zespołu – szkolno przedszkolnego, przedszkola liczącego

do 4 oddziałów

12

5 – 6 oddziałów

10

7 – 8 oddziałów

8

9 – 16 oddziałów

5

17 i więcej oddziałów

3

2.

Wicedyrektor szkoły liczącej

9 – 16 oddziałów

12

17 i więcej oddziałów

10

§ 3. Obowiązkowy wymiar godzin określony w § 2 przysługuje od dnia objęcia stanowiska lub powierzenia zastępstwa.

§ 4. Ustala sie tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych przez nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, t.j. pedagogów i logopedów zatrudnionych w pełnym wymiarze zajęć, w następującej wysokości:

LP.

Stanowisko

Tygodniowy wymiar zajęć

1

Pedagog , logopeda zatrudniony w szkole podstawowej, gimnazjum

20

§ 5. Wykonanie uchwały powierza sie Wójtowi Gminy Świnna

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2011 r.

Przewodniczący Rady Gminy Świnna


Kazimierz Dziki

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

MojeBiuro24

MojeBiuro24.pl jest platformą dedykowaną biurom rachunkowym w celu ułatwienia pracy księgowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »