| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VIII/52/11 Rady Gminy Świnna

z dnia 18 marca 2011r.

w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin nauczycieli zajmujących stanowisko kierownicze w szkołach , zespołach szkolno - przedszkolnych i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Świnna oraz ustalania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin niektórych nauczycieli

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 art. 40, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z p.zm.) oraz art. 42 ust. 6, art. 42 ust. 7 pkt 2 i 3 w związku z art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (t.j. Dz..U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674 z p.zm.)

Rada Gminy Świnna uchwala, co następuje:

§ 1. Nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach, zespołach szkolno - przedszkolnych i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Świnna obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych określony w art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, o liczbę godzin zajęć stanowiącą różnicę między obowiązującym nauczyciela tygodniowym wymiarem zajęć a wymiarem określonym w § 2 niniejszej uchwały:

§ 2. Ustala się dla dyrektorów szkół, zespołów szkolno przedszkolnych oraz przedszkoli tygodniowy wymiar zajęć w następującej wysokości:

LP.

Stanowisko kierownicze

Tygodniowy wymiar zajęć

1.

Dyrektor szkoły, zespołu – szkolno przedszkolnego, przedszkola liczącego

do 4 oddziałów

12

5 – 6 oddziałów

10

7 – 8 oddziałów

8

9 – 16 oddziałów

5

17 i więcej oddziałów

3

2.

Wicedyrektor szkoły liczącej

9 – 16 oddziałów

12

17 i więcej oddziałów

10

§ 3. Obowiązkowy wymiar godzin określony w § 2 przysługuje od dnia objęcia stanowiska lub powierzenia zastępstwa.

§ 4. Ustala sie tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych przez nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, t.j. pedagogów i logopedów zatrudnionych w pełnym wymiarze zajęć, w następującej wysokości:

LP.

Stanowisko

Tygodniowy wymiar zajęć

1

Pedagog , logopeda zatrudniony w szkole podstawowej, gimnazjum

20

§ 5. Wykonanie uchwały powierza sie Wójtowi Gminy Świnna

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2011 r.

Przewodniczący Rady Gminy Świnna


Kazimierz Dziki

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Galt

Prawo, podatki, księgowość

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »