| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/118/2011 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej

z dnia 12 kwietnia 2011r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla stadionu piłkarskiego z zapleczem oraz boiska treningowego obejmującego tereny położone w gminie katastralnej Lipnik przy ul. Żywieckiej (uchwała Rady Miejskiej w Bielsku-Białej Nr XLII/1360/2005 z dnia 12 kwietnia 2005 roku) oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie usług sportu oraz usług oświaty obejmującego tereny położone w gminie katastralnej Lipnik przy ul. Broniewskiego oraz ul. Rychlińskiego (uchwała Rady Miejskiej w Bielsku-Białej Nr LIV/1739/2006 z dnia 14 lutego 2006 roku)

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. nr 142 poz. 1591 z 2001 roku z późniejszymi zmianami), art. 15 ust. 2, art. 20 ust. 1, art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z 2003 roku z późniejszymi zmianami), w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabykami (Dz. U. Nr 130, poz. 871), po stwierdzeniu zgodności planu z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bielsko-Biała (uchwała Rady Miejskiej w Bielsku-Białej Nr XXII/252/99 z dnia 21.12.1999 roku), wobec nie wniesienia uwag,

Rada Miejska

uchwala

1. zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla stadionu piłkarskiego z zapleczem oraz boiska treningowego obejmującego tereny położone w gminie katastralnej Lipnik przy ul. Żywieckiej (uchwała Rady Miejskiej w Bielsku-Białej Nr XLII/1360/2005 z dnia 12 kwietnia 2005 roku, ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 65, poz. 1669 z 24.05.2005 roku),

2. zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie usług sportu oraz usług oświaty obejmującego tereny położone w gminie katastralnej Lipnik przy ul. Broniewskiego oraz ul. Rychlińskiego (uchwała Rady Miejskiej w Bielsku-Białej Nr LIV/1739/2006 z dnia 14 lutego 2006 roku, ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 37, poz. 1058, z 27.03.2006 roku).

Rozdział 1.
Przepisy ogólne

§ 1. Zmiana obejmuje tereny położone w obrębie Lipnik przy ul. Żywieckiej i ul. Rychlińskiego.

§ 2. Oznaczenia i linie rozgraniczające terenów, określonych na rysunkach miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, o których mowa w § 3 i § 4, nie ulegają zmianie.

Rozdział 2.
Przepisy szczegółowe

§ 3. W uchwale Rady Miejskiej w Bielsku-Białej Nr XLII/1360/2005 z dnia 12 kwietnia 2005 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla stadionu piłkarskiego z zapleczem oraz boiska treningowego obejmującym tereny położone w gminie katastralnej Lipnik przy ul. Żywieckiej, w § 6 pkt. 2 lit d otrzymuje brzmienie: „minimalna wielkość powierzchni terenu biologicznie czynnej – 20% powierzchni terenu”

§ 4. W uchwale Rady Miejskiej w Bielsku-Białej Nr LIV/1739/2006 z dnia 14 lutego 2006 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie usług sportu oraz usług oświaty obejmującego tereny położone w gminie katastralnej Lipnik przy ul. Broniewskiego oraz ul. Rychlińskiego, w § 7 pkt 2 uchyla się lit. c.


Rozdział 3.
Przepisy końcowe

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Bielsko-Biała.

§ 6. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Ryszard Batycki

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Anna Ostaszewska

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »