| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/118/2011 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej

z dnia 12 kwietnia 2011r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla stadionu piłkarskiego z zapleczem oraz boiska treningowego obejmującego tereny położone w gminie katastralnej Lipnik przy ul. Żywieckiej (uchwała Rady Miejskiej w Bielsku-Białej Nr XLII/1360/2005 z dnia 12 kwietnia 2005 roku) oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie usług sportu oraz usług oświaty obejmującego tereny położone w gminie katastralnej Lipnik przy ul. Broniewskiego oraz ul. Rychlińskiego (uchwała Rady Miejskiej w Bielsku-Białej Nr LIV/1739/2006 z dnia 14 lutego 2006 roku)

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. nr 142 poz. 1591 z 2001 roku z późniejszymi zmianami), art. 15 ust. 2, art. 20 ust. 1, art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z 2003 roku z późniejszymi zmianami), w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabykami (Dz. U. Nr 130, poz. 871), po stwierdzeniu zgodności planu z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bielsko-Biała (uchwała Rady Miejskiej w Bielsku-Białej Nr XXII/252/99 z dnia 21.12.1999 roku), wobec nie wniesienia uwag,

Rada Miejska

uchwala

1. zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla stadionu piłkarskiego z zapleczem oraz boiska treningowego obejmującego tereny położone w gminie katastralnej Lipnik przy ul. Żywieckiej (uchwała Rady Miejskiej w Bielsku-Białej Nr XLII/1360/2005 z dnia 12 kwietnia 2005 roku, ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 65, poz. 1669 z 24.05.2005 roku),

2. zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie usług sportu oraz usług oświaty obejmującego tereny położone w gminie katastralnej Lipnik przy ul. Broniewskiego oraz ul. Rychlińskiego (uchwała Rady Miejskiej w Bielsku-Białej Nr LIV/1739/2006 z dnia 14 lutego 2006 roku, ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 37, poz. 1058, z 27.03.2006 roku).

Rozdział 1.
Przepisy ogólne

§ 1. Zmiana obejmuje tereny położone w obrębie Lipnik przy ul. Żywieckiej i ul. Rychlińskiego.

§ 2. Oznaczenia i linie rozgraniczające terenów, określonych na rysunkach miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, o których mowa w § 3 i § 4, nie ulegają zmianie.

Rozdział 2.
Przepisy szczegółowe

§ 3. W uchwale Rady Miejskiej w Bielsku-Białej Nr XLII/1360/2005 z dnia 12 kwietnia 2005 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla stadionu piłkarskiego z zapleczem oraz boiska treningowego obejmującym tereny położone w gminie katastralnej Lipnik przy ul. Żywieckiej, w § 6 pkt. 2 lit d otrzymuje brzmienie: „minimalna wielkość powierzchni terenu biologicznie czynnej – 20% powierzchni terenu”

§ 4. W uchwale Rady Miejskiej w Bielsku-Białej Nr LIV/1739/2006 z dnia 14 lutego 2006 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie usług sportu oraz usług oświaty obejmującego tereny położone w gminie katastralnej Lipnik przy ul. Broniewskiego oraz ul. Rychlińskiego, w § 7 pkt 2 uchyla się lit. c.


Rozdział 3.
Przepisy końcowe

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Bielsko-Biała.

§ 6. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Ryszard Batycki

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Liberty Direct

Liberty Direct to firma ubezpieczeniowa należąca do międzynarodowej Grupy Liberty Mutual Insurance, oferująca usługi dla Klientów indywidualnych oraz małych przedsiębiorstw.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »