| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VII/99/11 Rady Miasta Chorzów

z dnia 28 kwietnia 2011r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Chorzowie

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami), art. 58 ust. 1, art. 59 ust.2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235) oraz art. 4 ust. 1, art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 17, poz. 95)

Rada Miasta Chorzów

uchwala

§ 1.

1. Ustala się wysokość opłaty za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Chorzowie w kwocie 138,60 zł miesięcznie.

2. Ustala się maksymalną wysokość opłaty za wyżywienie (dzienna stawka żywieniowa) w wysokości 5,50 zł za dzień.

3. Ustala się dodatkową opłatę za wydłużony pobyt dziecka w Żłobku ponad 10 godzinny wymiar dzienny w wysokości 25,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę opieki.

§ 2.

1. Na wniosek rodziców (opiekunów prawnych), których dwoje lub więcej dzieci równocześnie uczęszcza do Żłobka Miejskiego w Chorzowie zwalnia się częściowo z ponoszenia opłaty, o której mowa w § 1 ust.1, o 50% za drugie oraz każde następne dziecko.

2. Na wniosek rodziców (opiekunów prawnych), których troje lub więcej dzieci równocześnie uczęszcza do Żłobka Miejskiego w Chorzowie zwalnia się całkowicie z ponoszenia opłaty, o której mowa w § 1 ust.1, o 100% za trzecie oraz każde następne dziecko, w przypadku gdy dochód na jednego członka rodziny nie przekracza kwoty wynagrodzenia minimalnego za pracę.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Chorzów.

§ 4.

Tracą moc

1. uchwała Nr XXIX/519/08 Rady Miasta Chorzów z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Chorzowie,

2. uchwała Nr XL/732/09 Rady Miasta Chorzów z dnia 3.09.2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/519/08 Rady Miasta Chorzów z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Chorzowie.

§ 5.

Uchyla się uchwałę Nr VI/62/11 Rady Miasta Chorzów z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Chorzowie.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Chorzów


mgr Henryk Wieczorek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Daniel Kotyras

Dyrektor ds. Marketingu i PR w NetArt

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »