| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VII/99/11 Rady Miasta Chorzów

z dnia 28 kwietnia 2011r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Chorzowie

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami), art. 58 ust. 1, art. 59 ust.2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235) oraz art. 4 ust. 1, art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 17, poz. 95)

Rada Miasta Chorzów

uchwala

§ 1.

1. Ustala się wysokość opłaty za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Chorzowie w kwocie 138,60 zł miesięcznie.

2. Ustala się maksymalną wysokość opłaty za wyżywienie (dzienna stawka żywieniowa) w wysokości 5,50 zł za dzień.

3. Ustala się dodatkową opłatę za wydłużony pobyt dziecka w Żłobku ponad 10 godzinny wymiar dzienny w wysokości 25,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę opieki.

§ 2.

1. Na wniosek rodziców (opiekunów prawnych), których dwoje lub więcej dzieci równocześnie uczęszcza do Żłobka Miejskiego w Chorzowie zwalnia się częściowo z ponoszenia opłaty, o której mowa w § 1 ust.1, o 50% za drugie oraz każde następne dziecko.

2. Na wniosek rodziców (opiekunów prawnych), których troje lub więcej dzieci równocześnie uczęszcza do Żłobka Miejskiego w Chorzowie zwalnia się całkowicie z ponoszenia opłaty, o której mowa w § 1 ust.1, o 100% za trzecie oraz każde następne dziecko, w przypadku gdy dochód na jednego członka rodziny nie przekracza kwoty wynagrodzenia minimalnego za pracę.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Chorzów.

§ 4.

Tracą moc

1. uchwała Nr XXIX/519/08 Rady Miasta Chorzów z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Chorzowie,

2. uchwała Nr XL/732/09 Rady Miasta Chorzów z dnia 3.09.2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/519/08 Rady Miasta Chorzów z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Chorzowie.

§ 5.

Uchyla się uchwałę Nr VI/62/11 Rady Miasta Chorzów z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Chorzowie.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Chorzów


mgr Henryk Wieczorek

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Łukasz Koronczok

Sprzedaż Internetowa24

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »