| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 83/VII/2011 Rady Miasta Częstochowy

z dnia 27 kwietnia 2011r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr 144/XII/99 Rady Miasta Częstochowy z dnia 28 czerwca 1999 r. w sprawie zaliczenia ulic do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu na terenie miasta Częstochowy (z późn. zm.)

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jt. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), art. 7, art. 7a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (jt. Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.), oraz § 10 Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publicznej ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430, z późn. zm.) Rada Miasta Częstochowy uchwala:

§ 1. W załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 144/XII/99 Rady Miasta Częstochowy z dnia 28 czerwca 1999 r. w sprawie zaliczenia ulic do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu na terenie miasta Częstochowy (z późn. zm.) dodaje się zapis o treści:

„ 1065 droga bez nazwy

lokalizacja: dz. Zawodzie – Dąbie

przebieg:

początek drogi od południa wyznacza skrzyżowanie z ul. Złota w rejonie ul. Legionów,

od północy droga kończy się na skrzyżowaniu z ul. Kusięcką.

pas drogowy /pierwotny/ stanowią działki o numerach:

45/3, 46/11, 46/14, 50/9, 53/21, 53/24, 53/26, 53/38, 54/7, 55/7, 56/9, 57/2, 58/2, 59/6, 59/9, 59/12, 59/14, 117/2, 121/2 obręb geodezyjny 246401_1.0193 /mapa w załączeniu/.

klasa techniczna drogi: L /lokalna/.”.

§ 2. W pozostałym zakresie uchwała Nr 144/XII/99 Rady Miasta Częstochowy z dnia 28 czerwca 1999 r. w sprawie zaliczenia ulic do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu na terenie miasta Częstochowy (z późn. zm.) pozostaje bez zmian.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Częstochowy.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Częstochowy


mgr inż. Marek Balt

Załącznik do Uchwały Nr 83/VII/2011
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 27 kwietnia 2011 r.
Zalacznik1.jpg

załącznik do uchwały Nr 83(VII)2011

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kamil Kopka

Wiceprezes ds. finansowania rolnictwa i budownictwa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »