| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VII/27/11 Rady Gminy Dąbrowa Zielona

z dnia 31 marca 2011r.

w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Zielonej

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit.h, art.40 ust.2 pkt 2, art.41 ust.1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzadzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku, nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art.110 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy spolecznej (Dz.U. z 2009 roku, Nr 175, poz. 1362 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy w Dąbrowie Zielonej uchwala co następuje:

§ 1. W Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Zielonej stanowiącym załącznik do Uchwały Nr XXVI/169/05 Rady Gminy w Dąbrowie Zielonej z dnia 17 marca 2005 roku (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia 21 kwietnia 2005 roku Nr 46, poz.1253 ze zmianami) w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi pomocy Społecznej w Dąbrowie Zielonej wprowadza się następujące zmiany:

1) § 4 ust.2 otrzymuje brzmienie:

"2. Ośrodek prowadzi Świetlice Środowiskowe, których szczegółowy zakres działania określi dla każdej z osobna Regulamin Świetlicy Środowiskowej opracowany i zatweirdzony przez Kierownika GOPS"

2) § 11 otrzymuje brzmienie:

"Pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i Świetlic Środowiskowych zatrudnia i zwalnia Kierownik Ośrodka.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy i Kierownikowi Gminnego Ośrodka pomocy Społecznej.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Dąbrowa Zielona


Adam Szkop

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marcin M. Wyrzykowski

Główny Księgowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »