| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VII/27/11 Rady Gminy Dąbrowa Zielona

z dnia 31 marca 2011r.

w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Zielonej

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit.h, art.40 ust.2 pkt 2, art.41 ust.1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzadzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku, nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art.110 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy spolecznej (Dz.U. z 2009 roku, Nr 175, poz. 1362 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy w Dąbrowie Zielonej uchwala co następuje:

§ 1. W Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Zielonej stanowiącym załącznik do Uchwały Nr XXVI/169/05 Rady Gminy w Dąbrowie Zielonej z dnia 17 marca 2005 roku (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia 21 kwietnia 2005 roku Nr 46, poz.1253 ze zmianami) w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi pomocy Społecznej w Dąbrowie Zielonej wprowadza się następujące zmiany:

1) § 4 ust.2 otrzymuje brzmienie:

"2. Ośrodek prowadzi Świetlice Środowiskowe, których szczegółowy zakres działania określi dla każdej z osobna Regulamin Świetlicy Środowiskowej opracowany i zatweirdzony przez Kierownika GOPS"

2) § 11 otrzymuje brzmienie:

"Pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i Świetlic Środowiskowych zatrudnia i zwalnia Kierownik Ośrodka.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy i Kierownikowi Gminnego Ośrodka pomocy Społecznej.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Dąbrowa Zielona


Adam Szkop

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Zbigniew Szczygielski

 Ekspert rynku leasingowego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »