| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/39/11 Rady Gminy Panki

z dnia 25 marca 2011r.

w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na obszarze gminy Panki oraz rozstrzygania o dalszym postępowaniu z tymi zwierzętami

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm) w związku z art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t. j. Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm) oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 r., w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz. U. z 1998 r. Nr 116, poz. 753), w uzgodnieniu z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Kłobucku oraz po zasięgnięciu opinii Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddział w Częstochowie Rada Gminy Panki uchwala:

§ 1. 1. Na obszarze gminy Panki wyłapywanie bezdomnych zwierząt będzie prowadzone przez cały rok,

2. Wyłapywaniu podlegać będą zwierzęta bezdomne, przebywające w miejscach publicznych bez opieki i kontroli człowieka,

3. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt będzie przeprowadzane przez przedsiębiorcę prowadzącego tego typu działalność lub podmiot prowadzący schronisko, który posiada zezwolenie na prowadzenie działalności w tym zakresie wydane w trybie przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 2. 1. Czynności związane z wyłapywaniem bezdomnych zwierząt będą prowadzone na podstawie zgłoszeń mieszkańców kierowanych do Urzędu Gminy lub sołtysów,

2. Wyłapywanie zwierząt należy rozpocząć nie później niż w ciągu 24 godzin od momentu telefonicznego zgłoszenia przez Urząd Gminy lub sołtysa,

3. Bezdomne zwierzęta po wyłapaniu umieszczone zostaną w schronisku dla zwierząt,

4. Umieszczanie wyłapanych zwierząt oraz ich utrzymywanie w schronisku następować będzie na podstawie umowy zawartej z podmiotem prowadzącym schronisko,

5. Dostarczone do schroniska zwierzęta będą zwracane właścicielom, po wykazaniu przez nich praw właścicielskich,

6. Właściciele zwierząt, w przypadku ustalenia ich tożsamości, będą obciążani kosztami wyłapywania, transportu i utrzymywania zwierząt w wysokości poniesionej przez Gminę.

§ 3. 1. Wójt podaje do publicznej wiadomości informację o podmiotach uprawnionych do wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy oraz adres schroniska, z którym podpisano umowę na umieszczenie w nim zwierząt po wyłapaniu,

2. Informacje podlegają ogłoszeniu na stronie internetowej oraz tablicach ogłoszeń Urzędu.

§ 4. Traci moc uchwała Nr 13/III/2001 Rady Gminy Panki z dnia 27 kwietnia 2001 roku w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Panki.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, na stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Pankach.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Panki


mgr inż. Elżbieta Matusak

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Darren Chong

Ekspert ds. kontaktów biznesowych z Azjatami

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »