| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VIII/54/11 Rady Gminy Jasienica

z dnia 29 kwietnia 2011r.

w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Jasienica

Na podstawie art.7 ust. 1 pkt. 8, art.18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust.1, art.41 ust.1 i art. 42 oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) w związku z art. 5 ust.5, art. 5c pkt.1, art. 6 ust.1 pkt.1 i 2 oraz art.14 ust.5 pkt.1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.) oraz zgodnie z Uchwałą Nr XLIX/512/10 Rady Gminy Jasienica z dnia 12 października 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Śląskiego Nr 234, poz. 3462 z dnia 29.10.2010r) po konsultacji

Rada Gminy Jasienica u c h w a l a :

§ 1. Ustalić czas w którym odbywa się bezpłatne nauczanie, wychowanie i opieka w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Jasienica na 5 godzin dziennie, zgodnie ze statutem przedszkola.

§ 2. Ustala się odpłatność w wysokości 1,80 zł za każdą rozpoczętą godzinę zajęć prowadzonych w czasie przekraczającym wymiar zajęć o którym mowa w § 1.

§ 3. Szczegółowe zasady korzystania z przedszkola oraz wnoszenia opłat za realizowane przez przedszkole świadczenia określi umowa cywilnoprawna zawarta pomiędzy dyrektorem przedszkola a rodzicami (opiekunami prawnymi).

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jasienica.

§ 5. Traci moc:

1) Uchwała Nr XXVII/188/2001 Rady Gminy Jasienica z dnia 19 kwietnia 2001r. w sprawie odpłatności i zasad korzystania z przedszkoli publicznych w Gminie Jasienica.

2) Uchwała Nr VI/64/2003 Rady Gminy Jasienica z dnia 24 kwietnia 2003r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/188/2001 Rady Gminy Jasienica z dnia 19 kwietnia 2001r. w sprawie odpłatności i zasad korzystania z przedszkoli publicznych w Gminie Jasienica.

3) Uchwała Nr XV/146/2004 Rady Gminy Jasienica z dnia 18 marca 2004r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/188/2001 Rady Gminy Jasienica z dnia 19 kwietnia 2001r. w sprawie odpłatności i zasad korzystania z przedszkoli publicznych w Gminie Jasienica.

4) Uchwała Nr XXI/206/2004 Rady Gminy Jasienica z dnia 30 września 2004r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/188/2001 Rady Gminy Jasienica z dnia 19 kwietnia 2001r. w sprawie odpłatności i zasad korzystania z przedszkoli publicznych w Gminie Jasienica.

5) Uchwała Nr XXXI/294/2005 Rady Gminy Jasienica z dnia 7 lipca 2005r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/188/2001 Rady Gminy Jasienica z dnia 19 kwietnia 2001r. w sprawie odpłatności i zasad korzystania z przedszkoli publicznych w Gminie Jasienica.


§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Jerzy Czudek

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Paweł Cymcyk

Menedżer Komunikacji Inwestycyjnej ING TFI S.A.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »