| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VIII/54/11 Rady Gminy Jasienica

z dnia 29 kwietnia 2011r.

w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Jasienica

Na podstawie art.7 ust. 1 pkt. 8, art.18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust.1, art.41 ust.1 i art. 42 oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) w związku z art. 5 ust.5, art. 5c pkt.1, art. 6 ust.1 pkt.1 i 2 oraz art.14 ust.5 pkt.1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.) oraz zgodnie z Uchwałą Nr XLIX/512/10 Rady Gminy Jasienica z dnia 12 października 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Śląskiego Nr 234, poz. 3462 z dnia 29.10.2010r) po konsultacji

Rada Gminy Jasienica u c h w a l a :

§ 1. Ustalić czas w którym odbywa się bezpłatne nauczanie, wychowanie i opieka w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Jasienica na 5 godzin dziennie, zgodnie ze statutem przedszkola.

§ 2. Ustala się odpłatność w wysokości 1,80 zł za każdą rozpoczętą godzinę zajęć prowadzonych w czasie przekraczającym wymiar zajęć o którym mowa w § 1.

§ 3. Szczegółowe zasady korzystania z przedszkola oraz wnoszenia opłat za realizowane przez przedszkole świadczenia określi umowa cywilnoprawna zawarta pomiędzy dyrektorem przedszkola a rodzicami (opiekunami prawnymi).

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jasienica.

§ 5. Traci moc:

1) Uchwała Nr XXVII/188/2001 Rady Gminy Jasienica z dnia 19 kwietnia 2001r. w sprawie odpłatności i zasad korzystania z przedszkoli publicznych w Gminie Jasienica.

2) Uchwała Nr VI/64/2003 Rady Gminy Jasienica z dnia 24 kwietnia 2003r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/188/2001 Rady Gminy Jasienica z dnia 19 kwietnia 2001r. w sprawie odpłatności i zasad korzystania z przedszkoli publicznych w Gminie Jasienica.

3) Uchwała Nr XV/146/2004 Rady Gminy Jasienica z dnia 18 marca 2004r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/188/2001 Rady Gminy Jasienica z dnia 19 kwietnia 2001r. w sprawie odpłatności i zasad korzystania z przedszkoli publicznych w Gminie Jasienica.

4) Uchwała Nr XXI/206/2004 Rady Gminy Jasienica z dnia 30 września 2004r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/188/2001 Rady Gminy Jasienica z dnia 19 kwietnia 2001r. w sprawie odpłatności i zasad korzystania z przedszkoli publicznych w Gminie Jasienica.

5) Uchwała Nr XXXI/294/2005 Rady Gminy Jasienica z dnia 7 lipca 2005r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/188/2001 Rady Gminy Jasienica z dnia 19 kwietnia 2001r. w sprawie odpłatności i zasad korzystania z przedszkoli publicznych w Gminie Jasienica.


§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Jerzy Czudek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Soneta sp. z o.o.

Firma Soneta sp. z o.o. jest polskim producentem oprogramowania do zarządzania i księgowości – enova365.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »