| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Aneks nr 1 Prezydenta Miasta Gliwice; Zarządu Powiatu Gliwickiego

z dnia 12 kwietnia 2011r.

do Porozumienia Nr ED-10/0717/6/4626 z dnia 10 maja 2010 r

zawarty pomiędzy Powiatem Gliwickim zwanym dalej w treści porozumienia Powiatem, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w osobach:

Michał Nieszporek – Starosta Gliwicki

Sławomir Adamczyk – Członek Zarządu

a

Miastem Gliwice, zwanym dalej w treści porozumienia Miastem, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Gliwice w imieniu, którego działa:

Renata Caban - Zastępca Prezydenta Miasta Gliwice

Do porozumienia Nr ED-10/0717/6/4626 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 10 maja 2010 r. w sprawie powierzenia Miastu Gliwice objęcia doradztwem metodycznym nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Gliwicki oraz finansowania przez Powiat Gliwicki tego zadania w formie dotacji celowej, wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. § 3 otrzymuje brzmienie:

1. „Powiat Gliwicki zobowiązuje się do przekazania Miastu w 2011 roku środków finansowych w postaci dotacji celowej na objęcie doradztwem nauczycieli, o których mowa w § 1 według faktycznej liczby nauczycieli objętych doradztwem oraz kosztów objęcia doradztwem jednego nauczyciela, określonych w ust. 2 niniejszego paragrafu.

2. Ustala się następujący koszt doradztwa metodycznego:

1) objęcie doradztwem jednego nauczyciela w formach wskazanych w § 2 ust. 4 w kwocie 8,00 zł miesięcznie bez względu na liczbę form, z których nauczyciel skorzystał w każdym miesiącu,

2) hospitację jednej godziny wraz z wypełnieniem arkusza hospitacji w kwocie 120,00 zł.

3. Miasto przedstawi Powiatowi do dnia 10 każdego miesiąca imienną listę nauczycieli, którzy skorzystali z doradztwa metodycznego w poprzednim miesiącu wraz z podaniem szkoły, placówki w której uczą. Lista nauczycieli, którzy skorzystali z doradztwa metodycznego w grudniu – przedstawiona zostanie do 22 grudnia 2011 r. Lista nauczycieli podpisana przez dyrektora Gliwickiego Ośrodka Metodycznego oraz przedstawiciela Miasta Gliwice zawierać będzie dodatkowo informację o formach doradztwa metodycznego, z których skorzystali poszczególni nauczyciele.

4. Powiat przekaże Miastu należną dotację w ciągu 14 dni od przedstawienia listy nauczycieli.

5. Dotacja przekazana zostanie przelewem na konto: MIASTO GLIWICE ING Bank Śląski 22 1050 1230 1000 0022 7691 4252

6. Planowany koszt zadania, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu ustala się na kwotę 7 614 zł.”

§ 2. Przedłuża się obowiązywanie porozumienia na okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.

§ 3. Aneks do porozumienia sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron oraz jeden dla Wojewody Śląskiego w celu publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
Za Miasto


Zastępca Prezydenta Miasta Gliwice


Renata Caban
Za Powiat


Starosta Gliwicki


Michał Nieszporek


Członek Zarządu


Sławomir Adamczyk

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Polskie Stowarzyszenie Producentów Styropianu

Ekspert w dziedzinie ociepleń

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »