| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego; Zarządu Powiatu Wodzisławskiego

z dnia 13 kwietnia 2011r.

w sprawie zawarcia z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego porozumienia dotyczącego utworzenia i prowadzenia przez Powiat Wodzisławski Liceum Plastycznego w Wodzisławiu Śląskim

Na podstawie art. 5 ust. 5 b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, Strony zgodnie postanawiają, co następuje:

§ 1. Minister wyraża zgodę na utworzenie i prowadzenie przez Powiat z dniem 1 września 2011 r. Liceum Plastycznego w Wodzisławiu Śląskim, zwanego dalej Szkołą.

§ 2. Powiat zobowiązuje się do prawidłowego wywiązywania się z zadań organu prowadzącego, określonych w art. 5 ust. 7 ustawy.

§ 3. Powiat zobowiązuje się do finansowania działalności utworzonej Szkoły, tj.:

1)wydatków bieżących, w tym płacowych i rzeczowych,

2)wydatków inwestycyjnych.

§ 4. Nadzór pedagogiczny nad Szkołą sprawuje Minister.

§ 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym porozumieniem zastosowanie mają przepisy ogólnie obowiązujące.

§ 6. Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze Stron.

§ 7. Porozumienie zostało zawarte na czas nieokreślony.

§ 8. Zmiana treści porozumienia wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 9. Porozumienie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Starosta Powiatu Wodzisławskiego


Tadeusz Skatuła


Wicestarosta Powiatu Wodzisławskiego


Dariusz Prus

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego


Bogdan Zdrojewski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

MADEJCZYK KANCELARIA PRAWNA Sp. k.

Kancelaria Prawna Madejczyk świadczy usługi w zakresie obsługi klientów biznesowych i indywidualnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »