| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI/96/2011 Rady Miejskiej Będzina

z dnia 30 maja 2011r.

w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity-Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 31 ust. 3 w związku z art. 31 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127 poz. 857 z późniejszymi zmianami), po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity - Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536)

Rada Miejska Będzina
uchwala:

§ 1. Stypendia sportowe dla zawodników są wyrazem uznania władz samorządu Będzina za ich wkład we współtworzenie i podnoszenie poziomu sportu w mieście, a także promocję Będzina na sportowych arenach świata, Europy i kraju.

§ 2. Szczegółowe zasady i tryb przyznawania oraz pozbawiania stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie określa Regulamin stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Traci moc uchwała nr XIV/154/2007 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 24 września 2007 r. w sprawie ustalenia regulaminu stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz uchwała nr XXI/238/2008 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie zmiany w załączniku nr 1 do uchwały nr XIV/154/2007 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 24 września 2007 r. w sprawie ustalenia regulaminu stypendiów dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Będzina.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej Będzina


Sławomir Brodziński

Załącznik do Uchwały Nr XI/96/2011
Rady Miejskiej Będzina
z dnia 30 maja 2011 r.
Zalacznik1.pdf

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

PLISZKA inżyniering przeciwpożarowy

PLISZKA inżyniering przeciwpożarowy od 1989 roku działa na polu zwiększenia świadomości społecznej w zakresie profilaktyki i bezpieczeństwa przeciwpożarowego w domach, biurach, zakładach przemysłowych itp.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »