| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI/96/2011 Rady Miejskiej Będzina

z dnia 30 maja 2011r.

w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity-Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 31 ust. 3 w związku z art. 31 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127 poz. 857 z późniejszymi zmianami), po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity - Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536)

Rada Miejska Będzina
uchwala:

§ 1. Stypendia sportowe dla zawodników są wyrazem uznania władz samorządu Będzina za ich wkład we współtworzenie i podnoszenie poziomu sportu w mieście, a także promocję Będzina na sportowych arenach świata, Europy i kraju.

§ 2. Szczegółowe zasady i tryb przyznawania oraz pozbawiania stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie określa Regulamin stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Traci moc uchwała nr XIV/154/2007 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 24 września 2007 r. w sprawie ustalenia regulaminu stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz uchwała nr XXI/238/2008 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie zmiany w załączniku nr 1 do uchwały nr XIV/154/2007 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 24 września 2007 r. w sprawie ustalenia regulaminu stypendiów dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Będzina.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej Będzina


Sławomir Brodziński

Załącznik do Uchwały Nr XI/96/2011
Rady Miejskiej Będzina
z dnia 30 maja 2011 r.
Zalacznik1.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Wilk Latkowski Doradcy Podatkowi i Radcowie Prawni

Nowoczesna kancelaria doradztwa podatkowego i prawnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »