| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/42/11 Rady Gminy Wielowieś

z dnia 5 maja 2011r.

w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Wielowieś


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 art. 40 ust 1, art. 41 ust.1 i art. 42 oraz art. 7 ust.1 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r, Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 14 ust. 5 pkt. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r, nr 256 poz. 2572 z póżn. zm.) po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Rada Gminy Wielowieś uchwala co następuje:
§ 1. Usługi świadczone przez przedszkola dla których organem Prowadzącym jest Gmina Wielowieś w zakresie podstawy programowej, są realizowane bezpłatnie w wymiarze 5 godzin dziennie.
§ 2. Ustala się opłatę za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkola ponad podstawę programową określoną w § 1 niniejszej uchwały w wysokości 1,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę udzielania świadczeń.
§ 3. Szczegółowe zasady korzystania z świadczeń ponad podstawę programową udzielanych w publicznych przedszkolach dla których Organem Prowadzącym jest Gmina Wielowieś określa umowa cywilno-prawna zawarta pomiędzy dyrektorem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, a rodzicami lub prawnymi opiekunami dziecka.
§ 4. Traci moc uchwała nr XIII/77/04 Rady Gminy Wielowieś z dnia 19 lutego 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty stałej za pobyt dziecka w przedszkolu.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wielowieś.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 września 2011 r.
Przewodniczący Rady Gminy Wielowieś

Stefan Kusz
 
reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

AYMING POLSKA

Konsulting strategiczny i operacyjny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »