| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/42/11 Rady Gminy Wielowieś

z dnia 5 maja 2011r.

w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Wielowieś


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 art. 40 ust 1, art. 41 ust.1 i art. 42 oraz art. 7 ust.1 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r, Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 14 ust. 5 pkt. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r, nr 256 poz. 2572 z póżn. zm.) po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Rada Gminy Wielowieś uchwala co następuje:
§ 1. Usługi świadczone przez przedszkola dla których organem Prowadzącym jest Gmina Wielowieś w zakresie podstawy programowej, są realizowane bezpłatnie w wymiarze 5 godzin dziennie.
§ 2. Ustala się opłatę za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkola ponad podstawę programową określoną w § 1 niniejszej uchwały w wysokości 1,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę udzielania świadczeń.
§ 3. Szczegółowe zasady korzystania z świadczeń ponad podstawę programową udzielanych w publicznych przedszkolach dla których Organem Prowadzącym jest Gmina Wielowieś określa umowa cywilno-prawna zawarta pomiędzy dyrektorem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, a rodzicami lub prawnymi opiekunami dziecka.
§ 4. Traci moc uchwała nr XIII/77/04 Rady Gminy Wielowieś z dnia 19 lutego 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty stałej za pobyt dziecka w przedszkolu.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wielowieś.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 września 2011 r.
Przewodniczący Rady Gminy Wielowieś

Stefan Kusz
 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Kalkulatory Budowlane

Kalkulatory Budowlane to bezpłatne narzędzie przydatne dla każdego, kto rozpoczyna budowę domu, remont lub wykończenie mieszkania. Za jego pomocą w kilka minut obliczysz, jakie będą koszty Twojej inwestycji.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »