| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VIII/74/11 Rady Miejskiej w Zabrzu

z dnia 11 kwietnia 2011r.

w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych, dla których zarządcą jest Prezydent Miasta Zabrze

w sprawie: wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych, dla których zarządcą jest Prezydent Miasta Zabrze.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami), w związku z art. 40 ust. 8 i 9 w oparciu o art. 19 ust. 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 19 poz. 115 z późniejszymi zmianami) na wniosek Prezydenta Miasta Zabrze

Rada Miejska w Zabrzu

uchwala :

§ 1.

1. Ustalenie dobowych stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych, dla których zarządcą jest Prezydent Miasta Zabrze, w sposób następujący:

1)za zajęcie 1 m2 powierzchni pasa drogowego w celu prowadzenia robót nad-, pod- i naziemnych w celach niezwiązanych z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, a także jego zajęcia na prawach wyłączności w celu parkowania w sposób określony znakiem drogowym D - 18a "miejsce zastrzeżone (koperta)" lub w innych celach niż wyszczególniono w niniejszej uchwale, za każdy dzień zajęcia:

Element pasa drogowego/Kategoria drogi

Drogi Gminne

Drogi Powiatowe

Drogi Wojewódzkie

Drogi Krajowe

Jezdnia do 50% szerokości

2,00 zł.

4,00 zł.

4,00 zł.

4,00 zł.

Jezdnia powyżej 50% szerokości całkowitego zajęcia

4,00 zł.

8,00 zł.

8,00 zł.

8,00 zł.

Chodnik, plac, zatoka, ścieżka, rów, pobocze, inne

1,00 zł.

1,00 zł.

1,00 zł.

1,00 zł.

2)za umieszczenie w pasie drogowym obiektu budowlanego,niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego z wyjątkiem reklam, za każdy dzień zajęcia 1m2 powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy obiektu:

Rodzaj obiektu/Kategoria drogi

Drogi Gminne

Drogi Powiatowe

Drogi Wojewódzkie

Drogi Krajowe

Handlowy , usługowy

0,90 zł.

1,10 zł.

1,10 zł.

1,10 zł.

3)za umieszczenie w pasie drogowym reklamy, za każdy dzień umieszczenia 1 m2 powierzchni ekspozycyjnej nośnika reklamy:

Rodzaj obiektu/Kategoria drogi

Drogi Gminne

Drogi Powiatowe

Drogi Wojewódzkie

Drogi Krajowe

Reklama

1,30 zł.

2,00 zł.

2,00 zł.

2,00 zł.

4)Dla reklam w postaci przenośnych stojaków reklamowych stosuje się opłaty zwiększone o 100%.

2. Ustalenie stawek opłat rocznych za 1m2 powierzchni pasa drogowego, zajętego przez rzut poziomy urządzeń infrastruktury technicznej, niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, umieszczonych w pasie drogowym dróg publicznych, dla których zarządcą jest Prezydent Miasta Zabrze:

Lokalizacja urządzenia/Kategoria drogi

Drogi Gminne

Drogi Powiatowe

Drogi Wojewódzkie

Drogi Krajowe

W pasie drogowym z wyjątkiem obiektów mostowych, tuneli, itp.

w jezdni

7,00 zł.

12,50 zł.

12,50 zł.

12,50 zł.

poza jezdnią

3,00 zł.

6,00 zł.

6,00 zł.

6,00 zł.

W pasie drogowym na obiektach mostowych, tunelach, itp.

30,00 zł.

60,00 zł.

180,00 zł.

180,00 zł.

§ 2.

Za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności na okres co najmniej 1 roku w celu parkowania w sposób określony znakiem drogowym D-18a ustala się całkowitą należną opłatę roczną za "kopertę" określoną drogowym znakiem poziomym P-20 o wymiarze normatywnym, do kwoty należnej w wysokości:

"koperta"/Kategoria drogi

Drogi Gminne

Drogi Powiatowe

Drogi Wojewódzkie

Drogi Krajowe

Dla samochodów osobowych

poza jezdnią

3000,00 zł.

6000,00 zł.

6000,00 zł.

6000,00 zł.

na jezdni

3600,00 zł.

7200,00 zł.

7200,00 zł.

7200,00 zł.

Dla samochodów ciężarowych

poza jezdnią

6000,00 zł.

12000,00 zł.

12000,00 zł.

12000,00 zł.

na jezdni

7200,00 zł.

14400,00 zł.

14400,00 zł.

14400,00 zł.

§ 3.

Zajęcie pasa drogowego przez okres krótszy niż 24 godziny traktuje się jak zajęcie pasa drogowego przez całą dobę.

§ 4.

Zajęcie pasa drogowego o powierzchni mniejszej niż 1m2 lub powierzchni pasa drogowego zajętej przez rzut poziomy obiektu budowlanego lub urządzenia mniejszej niż 1m2 traktuje się jak zajęcie 1m2 pasa drogowego.

§ 5.

Tracą moc dotychczasowe Uchwały Rady Miejskiej w Zabrzu:

a) Nr XXX/311/04 z dnia 13.09.2004 r. w sprawie: wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych, dla których zarządcą jest Prezydent Miasta Zabrze,

b) Nr V/59/07 z dnia 12.02.2007 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXX/311/04 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 13.09.2004 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych, dla których zarządcą jest Prezydent Miasta Zabrze.

§ 6.

Do spraw wszczętych i nie zakończonych decyzją ostateczną przed dniem wejścia w życie niniejszej Uchwały stosuje się postanowienia uchwał, o których mowa w § 5.

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zabrze.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Zabrzu


Gabriela Pudlo-Chojnacka

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Soneta sp. z o.o.

Firma Soneta sp. z o.o. jest polskim producentem oprogramowania do zarządzania i księgowości – enova365.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »