| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VIII/58/11 Rady Gminy Gierałtowice

z dnia 19 maja 2011r.

w sprawie zmiany uchwały sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Gierałtowice oraz ustalenia zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 17 ust. 1 pkt 15, art. 44 i art. 96 ust. 1, 3 i 4 ustawy z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2009 nr 175, poz. 1362 z późniejszymi zmianami) oraz art. 10 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 31.01.1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. 2000 nr 23, poz. 295 z późniejszymi zmianami)

na wniosek Wójta Gminy Gierałtowice, Rada Gminy Gierałtowice uchwala:

§ 1. W uchwale Rady Gminy Gierałtowice Nr VI/43/11 z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 4 dodaje się ust. 3, 4, 5, 6 i 7 w brzmieniu:

„3. Wydatki poniesione przez Gminę Gierałtowice na pokrycie kosztów pogrzebu podlegają zwrotowi w całości:

a) z zasiłku pogrzebowego, o ile taki zasiłek przysługuje z ubezpieczenia społecznego,

b) z masy spadkowej, jeżeli po osobie zmarłej nie przysługuje zasiłek pogrzebowy, a zostawiła ona majątek,

c) z refundacji przez gminę właściwą

4. Zwrotu wydatków, o których mowa w ust. 3 dokonują:

a) spadkobiercy z masy spadkowej,

b) małżonek,

c) zstępni przed wstępnymi, jednorazowo gotówką, w kasie lub na konto Ośrodka Pomocy Społecznej w Gierałtowicach, do końca następnego miesiąca po sprawieniu pogrzebu.

5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, spowodowanych sytuacją rodzinną lub materialną osób zobowiązanych do zwrotu wydatków o których mowa w ust. 3, zwrot wydatków może nastąpić w ratach miesięcznych. Decyzję w tym zakresie podejmuje Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Gierałtowicach.

6. Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Gierałtowicach może odstąpić od żądania zwrotu w całości lub w części wydatków o których mowa w ust. 3, gdy dochód osoby zobowiązanej lub dochód na osobę w rodzinie osoby zobowiązanej nie przekracza kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.

7. W przypadku sprawienia pogrzebu osobom bezdomnym samotnym, nieznanym, które nie posiadają jakichkolwiek dochodów i majątku, wydatki w całości pokrywa Gmina.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Gierałtowicach.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Gierałtowice


Marek Błaszczyk

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

CEKOL

Producent chemii budowlanej.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »