| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VIII/58/11 Rady Gminy Gierałtowice

z dnia 19 maja 2011r.

w sprawie zmiany uchwały sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Gierałtowice oraz ustalenia zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 17 ust. 1 pkt 15, art. 44 i art. 96 ust. 1, 3 i 4 ustawy z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2009 nr 175, poz. 1362 z późniejszymi zmianami) oraz art. 10 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 31.01.1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. 2000 nr 23, poz. 295 z późniejszymi zmianami)

na wniosek Wójta Gminy Gierałtowice, Rada Gminy Gierałtowice uchwala:

§ 1. W uchwale Rady Gminy Gierałtowice Nr VI/43/11 z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 4 dodaje się ust. 3, 4, 5, 6 i 7 w brzmieniu:

„3. Wydatki poniesione przez Gminę Gierałtowice na pokrycie kosztów pogrzebu podlegają zwrotowi w całości:

a) z zasiłku pogrzebowego, o ile taki zasiłek przysługuje z ubezpieczenia społecznego,

b) z masy spadkowej, jeżeli po osobie zmarłej nie przysługuje zasiłek pogrzebowy, a zostawiła ona majątek,

c) z refundacji przez gminę właściwą

4. Zwrotu wydatków, o których mowa w ust. 3 dokonują:

a) spadkobiercy z masy spadkowej,

b) małżonek,

c) zstępni przed wstępnymi, jednorazowo gotówką, w kasie lub na konto Ośrodka Pomocy Społecznej w Gierałtowicach, do końca następnego miesiąca po sprawieniu pogrzebu.

5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, spowodowanych sytuacją rodzinną lub materialną osób zobowiązanych do zwrotu wydatków o których mowa w ust. 3, zwrot wydatków może nastąpić w ratach miesięcznych. Decyzję w tym zakresie podejmuje Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Gierałtowicach.

6. Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Gierałtowicach może odstąpić od żądania zwrotu w całości lub w części wydatków o których mowa w ust. 3, gdy dochód osoby zobowiązanej lub dochód na osobę w rodzinie osoby zobowiązanej nie przekracza kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.

7. W przypadku sprawienia pogrzebu osobom bezdomnym samotnym, nieznanym, które nie posiadają jakichkolwiek dochodów i majątku, wydatki w całości pokrywa Gmina.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Gierałtowicach.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Gierałtowice


Marek Błaszczyk

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria BSJP

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »