| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/52/2011 Rady Gminy Ożarowice

z dnia 19 maja 2011r.

w sprawie opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Ożarowice

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 5 ust. 5, art. 14 ust. 5 pkt 1 w związku z art. 6 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 07 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami), po uprzednim przeprowadzeniu konsultacji w trybie i na zasadach określonych w uchwale nr XL/546/2010 w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Rada Gminy Ożarowice uchwala, co następuje:

§ 1. Przedszkole publiczne zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie przez 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 13.00.

§ 2. Za świadczenia udzielane w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Ożarowice w czasie przekraczającym wymiar godzin, o których mowa w § 1 niniejszej uchwały ustala się dzienną opłatę w wysokości zł 1,50 za godzinę.

§ 3. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ożarowice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie od pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia niniejszej uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Józef Piernikarz

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości Twój StartUP

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »