| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VII/84/11 Rady Miasta Piekary Śląskie

z dnia 26 maja 2011r.

w sprawie zmiany uchwały Nr L/487/06 Rady Miasta w Piekarach Śląskich z dnia 23 lutego 2006 r. w sprawie określenia zasad sprzedaży nieruchomości stanowiących lokale mieszkalne oraz lokale o innym przeznaczeniu wraz ze sprzedażą udziału we współwłasności gruntu lub wraz z oddaniem we współużytkowanie wieczyste gruntu stanowiącego własność Gminy Piekary Śląskie oraz zasad udzielania bonifikat od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 34 ust. 1 pkt 3, art. 37 ust. 2 pkt 1, art. 67 ust. 1a, art. 68 ust. 1 pkt 7, ust. 1a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2010r. Dz. U. Nr 102, poz. 651 z późniejszymi zmianami) oraz art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2) ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity z 2010r. Dz. U. Nr 17, poz. 95 z późniejszymi zmianami).

Rada Miasta Piekary Śląskie

u c h w a l a:

§ 1. W uchwale Nr L/487/06 Rady Miasta w Piekarach Śląskich z dnia 23 lutego 2006r. w sprawie określenia zasad sprzedaży nieruchomości stanowiących lokale mieszkalne oraz lokale o innym przeznaczeniu wraz ze sprzedażą udziału we współwłasności gruntu lub wraz z oddaniem we współużytkowanie wieczyste gruntu stanowiącego własność Gminy Piekary Śląskie oraz zasad udzielania bonifikat od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych wprowadza się następujące zmiany:

W części II. Załącznika do uchwały Nr L/487/06 Rady Miasta w Piekarach Śląskich z dnia 23 lutego 2006r. pn.: ZASADY SPRZEDAŻY LOKALI MIESZKALNYCH

1. po ust. 1b dodaje się ust. 1c w brzmieniu:

„Nie wyraża się zgody na udzielanie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych zbywanych osobom, o których mowa w art. 34 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami w sytuacji gdy lokale mieszkalne znajdują się w budynkach, w których dokonano prac remontowo budowlanych, w tym termomodernizacji chyba, że:

1) upłynęło co najmniej pięć lat od dnia zakończenia prac lub

2) prace wykonane były przy pomocy środków uzyskanych z zaciągniętego przez gminę kredytu, a otrzymany kredyt pokrył w całości koszt udziału gminy w inwestycji lub,

3) łączna wartość prac w ostatnich trzech latach nie przekroczyła kwoty 200.000 zł brutto.”

2. po ust. 1c dodaje się ust. 1d w brzmieniu:

„Wszelkie terminy, o których mowa w ust. 1c liczy się od dnia złożenia wniosku przez najemcę o zakup lokalu mieszkalnego.”

§ 2. Do spraw wszczętych przed wejściem w życie niniejszej uchwały, a nie zakończonych umową cywilnoprawną kupna-sprzedaży w formie aktu notarialnego, stosuje się postanowienia niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Piekar Śląskich.

§ 4. Uchwałę podaje się do wiadomości poprzez publikację w prasie lokalnej.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Piekary Śląskie


Krzysztof Seweryn

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mateusz Kobyliński

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »