| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VII/84/11 Rady Miasta Piekary Śląskie

z dnia 26 maja 2011r.

w sprawie zmiany uchwały Nr L/487/06 Rady Miasta w Piekarach Śląskich z dnia 23 lutego 2006 r. w sprawie określenia zasad sprzedaży nieruchomości stanowiących lokale mieszkalne oraz lokale o innym przeznaczeniu wraz ze sprzedażą udziału we współwłasności gruntu lub wraz z oddaniem we współużytkowanie wieczyste gruntu stanowiącego własność Gminy Piekary Śląskie oraz zasad udzielania bonifikat od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 34 ust. 1 pkt 3, art. 37 ust. 2 pkt 1, art. 67 ust. 1a, art. 68 ust. 1 pkt 7, ust. 1a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2010r. Dz. U. Nr 102, poz. 651 z późniejszymi zmianami) oraz art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2) ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity z 2010r. Dz. U. Nr 17, poz. 95 z późniejszymi zmianami).

Rada Miasta Piekary Śląskie

u c h w a l a:

§ 1. W uchwale Nr L/487/06 Rady Miasta w Piekarach Śląskich z dnia 23 lutego 2006r. w sprawie określenia zasad sprzedaży nieruchomości stanowiących lokale mieszkalne oraz lokale o innym przeznaczeniu wraz ze sprzedażą udziału we współwłasności gruntu lub wraz z oddaniem we współużytkowanie wieczyste gruntu stanowiącego własność Gminy Piekary Śląskie oraz zasad udzielania bonifikat od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych wprowadza się następujące zmiany:

W części II. Załącznika do uchwały Nr L/487/06 Rady Miasta w Piekarach Śląskich z dnia 23 lutego 2006r. pn.: ZASADY SPRZEDAŻY LOKALI MIESZKALNYCH

1. po ust. 1b dodaje się ust. 1c w brzmieniu:

„Nie wyraża się zgody na udzielanie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych zbywanych osobom, o których mowa w art. 34 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami w sytuacji gdy lokale mieszkalne znajdują się w budynkach, w których dokonano prac remontowo budowlanych, w tym termomodernizacji chyba, że:

1) upłynęło co najmniej pięć lat od dnia zakończenia prac lub

2) prace wykonane były przy pomocy środków uzyskanych z zaciągniętego przez gminę kredytu, a otrzymany kredyt pokrył w całości koszt udziału gminy w inwestycji lub,

3) łączna wartość prac w ostatnich trzech latach nie przekroczyła kwoty 200.000 zł brutto.”

2. po ust. 1c dodaje się ust. 1d w brzmieniu:

„Wszelkie terminy, o których mowa w ust. 1c liczy się od dnia złożenia wniosku przez najemcę o zakup lokalu mieszkalnego.”

§ 2. Do spraw wszczętych przed wejściem w życie niniejszej uchwały, a nie zakończonych umową cywilnoprawną kupna-sprzedaży w formie aktu notarialnego, stosuje się postanowienia niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Piekar Śląskich.

§ 4. Uchwałę podaje się do wiadomości poprzez publikację w prasie lokalnej.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Piekary Śląskie


Krzysztof Seweryn

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Strefy Nieruchomości

Blog

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »