| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VII/101/11 Rady Miasta Piekary Śląskie

z dnia 26 maja 2011r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Piekarach Śląskich

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt 2, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 58 ust. 1, art. 59 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 ( Dz. U. Nr 45, poz. 235) oraz uchwały Rady Miasta Piekary Śląskie Nr III/31/10 z dnia 29.12.2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego Miasta Piekary Śląskie w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Rada Miasta Piekary Śląskie

uchwala

§ 1. 1. Ustala się stałą opłatę miesięczną za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w wysokości 200zł.

2. Opłata miesięczna, o której mowa w ust. 1 nie obejmuje kosztów wyżywienia.

3. Opłata, o których mowa w ust. 1 dotyczy dzieci, które przebywają w żłobku do 10 godzin dziennie.

§ 2. Ustala się opłatę w wysokości 20zł za każdą rozpoczętą godzinę sprawowania opieki nad dzieckiem przekraczającą 10 godzin dziennie.

§ 3. 1. Ustala się maksymalną wysokość opłaty za wyżywienie dziecka w żłobku w wysokości 7,50 zł za każdy dzień pobytu.

2. Wysokość opłaty, o której mowa w ust.1 zamieszcza się w umowie o pobyt dziecka w żłobku na dany rok kalendarzowy.

§ 4. 1. W przypadku uczęszczania do żłobka rodzeństwa, pobiera się stałą opłatę miesięczną:

1) za pierwsze dziecko - w wysokości 100% opłaty,

2) za każde następne dziecko – w wysokości 50% opłaty.

2. W przypadku przyjęcia dziecka do Żłobka w trakcie miesiąca rodzice ponoszą opłaty za pobyt dziecka w Żłobku proporcjonalnie do ilości dni, w których dziecko przebywa w Żłobku.

§ 5. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Piekary Śląskie.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Piekary Śląskie


Krzysztof Seweryn

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Justyna Godlewska

Prawnik, aplikantka radcowska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »