| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VII/101/11 Rady Miasta Piekary Śląskie

z dnia 26 maja 2011r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Piekarach Śląskich

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt 2, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 58 ust. 1, art. 59 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 ( Dz. U. Nr 45, poz. 235) oraz uchwały Rady Miasta Piekary Śląskie Nr III/31/10 z dnia 29.12.2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego Miasta Piekary Śląskie w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Rada Miasta Piekary Śląskie

uchwala

§ 1. 1. Ustala się stałą opłatę miesięczną za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w wysokości 200zł.

2. Opłata miesięczna, o której mowa w ust. 1 nie obejmuje kosztów wyżywienia.

3. Opłata, o których mowa w ust. 1 dotyczy dzieci, które przebywają w żłobku do 10 godzin dziennie.

§ 2. Ustala się opłatę w wysokości 20zł za każdą rozpoczętą godzinę sprawowania opieki nad dzieckiem przekraczającą 10 godzin dziennie.

§ 3. 1. Ustala się maksymalną wysokość opłaty za wyżywienie dziecka w żłobku w wysokości 7,50 zł za każdy dzień pobytu.

2. Wysokość opłaty, o której mowa w ust.1 zamieszcza się w umowie o pobyt dziecka w żłobku na dany rok kalendarzowy.

§ 4. 1. W przypadku uczęszczania do żłobka rodzeństwa, pobiera się stałą opłatę miesięczną:

1) za pierwsze dziecko - w wysokości 100% opłaty,

2) za każde następne dziecko – w wysokości 50% opłaty.

2. W przypadku przyjęcia dziecka do Żłobka w trakcie miesiąca rodzice ponoszą opłaty za pobyt dziecka w Żłobku proporcjonalnie do ilości dni, w których dziecko przebywa w Żłobku.

§ 5. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Piekary Śląskie.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Piekary Śląskie


Krzysztof Seweryn

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

ABC-ksiegowe

ABC-ksiegowe.pl - najnowsze informacje dotyczące obszaru księgowości, rachunkowości i prawa oraz praktyczne wskazówki, ułatwiające samodzielne prowadzenie księgowości.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »