| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/37/2011 Rady Gminy Węgierska Górka

z dnia 29 marca 2011r.

w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.), art. 12 ust.2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U z 2007r. Nr 70, poz. 473 z poźn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz.U. z 2010r. Nr 17, poz. 95)

Rada Gminy Węgierska Górka uchwala, co następuje:

§ 1. Ustalając usytuowanie punktów sprzedaży napojów alkoholowych Wójt kieruje się zasadą bezpieczeństwa ludzi i zachowania porządku, warunkami określonymi w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 2. Usytuowanie miejsca sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia na miejscu winno spełniać następujące warunki:

1. Punkt sprzedaży powinien być usytuowany w odległości co najmniej 50 m od:

a) placówek oświatowo-wychowawczych;

b) obiektów kultu religijnego.

2. Pomiaru odległości dokonuje się w linii prostej od głównego wejścia do obiektów, o których mowa w pkt. 1 do wejścia do miejsca sprzedaży napojów alkoholowych, a w przypadku „ogródków sezonowych” od miejsca spożywania napojów alkoholowych.

§ 3. Miejsca sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży nie mogą być na terenie gminy usytuowane:

a) w postaci handlu obnośnego i obwoźnego;

b) w bezpośrednim sąsiedztwie obiektów kultu religijnego.

§ 4. Traci moc Uchwała nr XVI/157/2004 Rady Gminy Węgierska Górka z dnia 4 sierpnia 2004 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


mgr Zofia Barcik

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Jakubowska-Gregier

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »