| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/37/2011 Rady Gminy Węgierska Górka

z dnia 29 marca 2011r.

w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.), art. 12 ust.2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U z 2007r. Nr 70, poz. 473 z poźn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz.U. z 2010r. Nr 17, poz. 95)

Rada Gminy Węgierska Górka uchwala, co następuje:

§ 1. Ustalając usytuowanie punktów sprzedaży napojów alkoholowych Wójt kieruje się zasadą bezpieczeństwa ludzi i zachowania porządku, warunkami określonymi w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 2. Usytuowanie miejsca sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia na miejscu winno spełniać następujące warunki:

1. Punkt sprzedaży powinien być usytuowany w odległości co najmniej 50 m od:

a) placówek oświatowo-wychowawczych;

b) obiektów kultu religijnego.

2. Pomiaru odległości dokonuje się w linii prostej od głównego wejścia do obiektów, o których mowa w pkt. 1 do wejścia do miejsca sprzedaży napojów alkoholowych, a w przypadku „ogródków sezonowych” od miejsca spożywania napojów alkoholowych.

§ 3. Miejsca sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży nie mogą być na terenie gminy usytuowane:

a) w postaci handlu obnośnego i obwoźnego;

b) w bezpośrednim sąsiedztwie obiektów kultu religijnego.

§ 4. Traci moc Uchwała nr XVI/157/2004 Rady Gminy Węgierska Górka z dnia 4 sierpnia 2004 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


mgr Zofia Barcik

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Anna Ostaszewska

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »